Tender description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę i montaż 401 fabrycznie nowych zestawów płaskich kolektorów solarnych dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy Opole Lubelskie wraz z podpięciem pod istniejące instalacje wody użytkowej, rozruch technologiczny zamontowanych zestawów i przeszkolenie użytkowników (odbiorców indywidualnych) oraz 13 fabrycznie nowych kotłowni na biomasę wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o, wody zimnej, c.w.u, cyrkulacji (jeśli istnieje) i przeszkolenie użytkowników (odbiorców indywidualnych).
Main CPV code 09331100

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

31 Oct 2018

39 days remaining

Total estimated value

PLN 4.7 million

Locations

Polska, Opole Lubelskie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN 4.7 million

Lot 2. Zestaw solarny będzie montowany na dachu (z wyłączeniem dachów pokrytych azbestem), elewacji, gruncie/innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu, budynku gospodarczym uwzględniając ograniczenia dotyczące rodzaju pokrycia dachowego i składa się co najmniej z następujących urządzeń zgodnych z opisem technicznym dla poszczególnych grup użytkowników: kolektor słoneczny płaski, podgrzewacz c.w.u dwuwężownicowy (zasobnik), grupa solarna-pompowa, naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji solarnej (naczynie solarne), sterownik solarny wyposażony w min. kartę pamięci min. 2 GB, płyn do kolektorów (płyn solarny), naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u., termostatyczny zawór antypoparzeniowy DN 20, czujnik temperatury czynnika w panelach solarnych z odpowietrznikiem, czujnik temperatury wody w zasobniku, przewody instalacji solarnej Cu lub stal 316L z izolacją.3. Kotłownie na biomasę będą montowane w budynkach mieszkalnych w pomieszczeniach istniejących kotłowni lub innych pomieszczeniach wskazanych przez właściciela budynku, zgodnie ze specyfikacjami dostaw i montażu kotłowni na biomasę. Zakres obejmuje co najmniej: kocioł na biomasę (pellet, agropellet, owies, pestki), osprzęt instalacyjny (pompy, licznik ciepła, armatura, rurociągi, izolacja). 4. Lokalizacja inwestycji wraz z ilością zestawów:a. Kolektory słoneczne: Białowoda 6 szt, Ćwiętalka 5 szt, Świdry 5 szt., Darowne 9 szt., Dąbrowa Godowska 5 szt., Dębiny 4 szt., Elżbieta 11 szt., Kolonia Elżbieta 2 szt., Emilcin 7 szt., Nowy Franciszków 2 szt., Stary Franciszków 1 szt, Górna Owczarnia 7 szt., Góry Kluczkowickie 13 szt., Góry Opolskie 5 szt., Grabówka 11 szt., Janiszkowice 1 szt., Jankowa 1 szt., Kamionka 6 szt., Kazimierzów 6 szt., Pomorze 1 szt., Kluczkowice 15 szt., Kręciszówka 7 szt., Nowe Komaszyce 3 szt., Stare Komaszyce 3 szt., Leonin 5 szt., Ludwików 7 szt., Majdan Trzebieski 3 szt., Niezdów 18 szt., Ożarów Pierwszy 6 szt., Ożarów Drugi 1 szt., Puszno Godowskie 16 szt., Puszno Skokowskie 10 szt., Rozalin 7 szt., Ruda Godowska 1 szt., Ruda Maciejowska 1 szt., Sewerynówka 2 szt.,Skoków 10 szt., Stanisławów 5 szt., Truszków 12 szt., Trzebiesza 7 szt., Wandalin 18 szt., Wandalin Widły 3 szt., Wola Rudzka 2 szt., Wólka Komaszycka 7 szt., Wrzelowiec 11 szt., Zadole 8 szt., Zajączków 6 szt., Zosin 5 szt.,Oraz w Opolu Lubelskim na następujących ulicach:Ul. Batalionów Chłopskich 2 szt., Cicha 1 szt., Cmentarna 1 szt., Dolna 1 szt., Działkowa 1 szt., Garbarska 2 szt., Krzywe Koło 6 szt., Kwiatowa 2 szt., Nadstawna 1 szt., 22-Lipca 1 szt., Niećki 1 szt., Nowa 2 szt., Ogrodowa 1 szt., Osiedlowa 1 szt., Piaskowa 2 szt., Polna 1 szt., Poniatowskiego 2 szt., Popijarska 1 szt., Przedmieście 4 szt, Rzeczna 1 szt., Rzemieślnicza 1 szt., Sikorskiego 4 szt., Słoneczna 1 szt., Słowackiego 1 szt., Ściegiennego 1 szt., Zagrody 2 szt., Zbożowa 1 szt., Zielona 1 szt., PKWN 1 szt., Spacerowa 1 szt., Wiejska 1 szt., Szkolna 8 szt., Długa 2 szt., Lubelska 4 szt., Południowa 1 szt., Rybacka 1 szt., Brejdygant 1 szt., Przemysłowa 5 szt., Fabryczna 8 szt., al. 600-lecia 2 szt., Kaliszańska 5 szt., Stary Rynek 1 szt., Józefowska 5 szt.b. Kotły na biomasę: Wola Rudzka 1 szt, Trzebiesza 1 szt., Wandalin-Widły 1 szt., Sewerynówka 1 szt., Zajączków 1 szt., Kamionka 3 szt., Wandalin 1 szt., Góry Opolskie 1 szt., Górna Owczarnia 2 szt., Opole Lubelskie ul. Krzywe Koło 1 szt. 5. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w załączonych do SIWZ: opisie przedmiotu zamówienia dla instalacji kolektorów słonecznych i kotłowni na biomasę – opis ogólny i specyfikacjach dostaw i montażu sporządzonych oddzielnie dla każdego typu zestawu objętego przetargiem. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ 6. Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w roku 2018 Wykonawca może realizować dostawy instalacji solarnych montowanych na elewacji/dach budynków mieszkalnych (stawka VAT 8 %).

Main site

Teren Gminy Opole Lubelskie

Additional informantion

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Eu programme related

Nr RPLU.04.01.00-06-0252/16 Projekt: „Ekologiczny dom w gminie Opole lubelskie – etap I” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE”.

End date

2019-05-31

ac

Okres bezpłatnego serwisu instalacji solarnych i kotłowni na biomasę40 %60 %

SIMILAR TENDERS

Sports hall construction work

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 21.4 million Euro

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Electrical installation work

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Mechanical installations

Ireland

Value: 1.7 million Euro

Floor-laying work

Malta

Value: Not specified

Concrete

Malta

Value: Not specified