Tender description

Upphandlingen avser ett uppdrag med ett kontrakt för berört område. Uppdraget avser att verka som byggledare/projektör för pumpstationer på ytvägnätet inom området. Omfattning av anläggningstyper och antal framgår av förfrågningsunderlaget.Förfarande

Notice number in the OJ S
2018/S 087-195602
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
nej
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

Falun

791 21

Precise information on deadline(s) for review procedures
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.
Datum då meddelandet sänts
2018-09-18 Main CPV code 71530000

Award details

This tender awarded a total of SEK 3,800,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

20 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

SEK 3.8 million

Locations

Sverige, Borlänge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 3.8 million

Upphandlingen avser ett uppdrag med ett kontrakt för berört område. Uppdraget avser att verka som byggledare/projektör för pumpstationer på ytvägnätet inom området. Omfattning av anläggningstyper och antal framgår av förfrågningsunderlaget.

SIMILAR TENDERS

Norway : Drammen - Drawing and painting software development services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Steinkjer - Construction project management services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Engineering design services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Gjøvik - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified