Tender description

Uppdraget ingår i projekt Mälarbanan uppdraget avses i huvudsak utföras i Sundbyberg/Solna Stockholms län.

Förfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Precise information on deadline(s) for review procedures
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.
Datum då meddelandet sänts
2018-07-11
Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i FalunBox 45Falun791 21 Main CPV code 71311300

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

12 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

SEK 8.0 million

Locations

Sverige, Borlänge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 8.0 million

Uppdraget ingår i projekt Mälarbanan uppdraget avses i huvudsak utföras i Sundbyberg/Solna Stockholms län.

Description of options

Möjlighet till option föreligger i kontraktet.

Main site or place of performance

Stockholm

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna