Tender description

Uppdraget ingår i projekt Mälarbanan uppdraget avses i huvudsak utföras i Sundbyberg/Solna Stockholms län.Förfarande

Typ av projekttävling
Open
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2018-07-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

Falun

791 21

Main CPV code 71311300

Award details

This tender awarded a total of SEK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

12 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

SEK 8.0 million

Locations

Sverige, Borlänge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 8.0 million

Uppdraget ingår i projekt Mälarbanan uppdraget avses i huvudsak utföras i Sundbyberg/Solna Stockholms län.

Main site or place of performance

Stockholm

Description of options

Möjlighet till option föreligger i kontraktet.

SIMILAR TENDERS

Switzerland : Bern - Track rails

Switzerland

Value: Not specified

United Kingdom : Carlisle - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Co Donegal - Environmental engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Greece : Heraklion - Environmental impact assessment for construction

Greece

Value: 2.3 million Euro

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 94.0 million Norwegian Krone