Tender description

Uppdraget ingår i projekt Mälarbanan uppdraget avses i huvudsak utföras i Sundbyberg/Solna Stockholms län.Förfarande

Typ av projekttävling
Open
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2018-07-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

Falun

791 21

Main CPV code 71311300

Award details

This tender awarded a total of SEK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

12 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

SEK 8.0 million

Locations

Sverige, Borlänge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 8.0 million

Uppdraget ingår i projekt Mälarbanan uppdraget avses i huvudsak utföras i Sundbyberg/Solna Stockholms län.

Main site or place of performance

Stockholm

Description of options

Möjlighet till option föreligger i kontraktet.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Railway traffic control software package

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Kirkwall - Hygiene services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 180,000 Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Computer network services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Office supplies

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Denmark : Fredericia - Valves defined by construction

Denmark

Value: 90.0 million Danish Krone

Malta : Valetta - Flower bulbs

Malta

Value: Not specified