This tender in no longer available.

Tender description

Hankinnan kohteena olevat kiinteistöpalvelut kohdistuvat osaan hankintayksikkönä toimivan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimista kiinteistöistä. Kohteet sijaitsevat Helsingissä. Kohteet on lueteltu tarjouslomakkeissa (liitteet 6a ja 6b). Palvelusopimus tullaan tekemään osa-alueittain yhden (1) tarjoajan kanssa.

– Osa 1: kiinteistönhoitopalvelut,

– Osa 2: ulkoalueiden hoitopalvelut.

Sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin Palvelukuvauksessa (liite 1) sekä kohdekohtaisissa sähköisissä huoltokirjoissa, joihin pääsy ja sisältö on selvitetty liitteessä 3.

Yritysten huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että saadakseen tunnukset sähköiseen huoltokirjaan ja pääsyn luottamukselliseen aineistoon yrityksen tulee toimittaa tarjouspyynnön liitteenä 4 toimitettu salassapitositoumus täytettynä ja allekirjoitettuna kohdassa VI.3 Lisätiedot esitetyllä tavalla. Huoltokirja on jatkuvassa käytössä ja sen sisältöä päivitetään.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot
Ehdot esitetään sopimusliitteessä.
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus
Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus
Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-09-10

12:05

Paikallinen aika
12:00
Päivämäärä
2018-09-10
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-07-20
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Electonic ordering will be used
kyllä
Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Lisätiedot

Luottamuksellinen aineisto:

Sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin kohdekohtaisissa huoltokirjoissa. Huoltokirja on jatkuvassa käytössä ja sen sisältöä päivitetään. Huoltokirja sisältää Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö toimialan luottamuksellista aineistoa. Tästä syystä tunnukset huoltokirjaan luovutetaan allekirjoitettua yrityksen salassapitositoumusta (tarjouspyynnön liite 4) vastaan. Toimittakaa täytetty ja allekirjoitettu salassapitositoumus Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan ylläpitoon sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja ilmoittakaa, mihin sähköpostiosoitteeseen (vain yksi sähköpostiosoite) haluatte toimitettavan linkin ja tunnukset sähköiseen huoltokirjaan. Ilmoittamansa sähköpostin oikeellisuudesta vastaa palveluntuottaja. Sähköpostin kenttään pyydetään kirjoittamaan ¨Kiinteistönhoitopalvelut, kori 2 salassapitositoumus¨.

Salassapitositoumus on allekirjoitettava henkilön/henkilöiden toimesta, jolla/joilla on siihen yrityksen kaupparekisteriotteesta todennettavissa oleva laillinen oikeutus.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä. Main CPV code 50000000

Bidding information

Bidding deadline

10 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Kiinteistönhoitopalvelut

Value

EUR Not specified

Kiinteistönhoitopalvelut Kuvaus sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa Palvelukuvauksessa.

Start

2019-01-02

Ulkoalueiden hoitopalvelut

Value

EUR Not specified

Ulkoalueiden hoitopalvelut Kuvaus sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa Palvelukuvauksessa.

Start

2019-01-02

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Stroud - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Repair and maintenance services of medical equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 35.0 million Denar

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) — Southern Europe

Portugal

Value: 1.9 million Euro

United Kingdom : Edinburgh - Repair and maintenance services of pumps

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swansea - Macadam, tarmac and tar sands

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Lift-maintenance services

Norway

Value: Not specified