This tender in no longer available.

Tender description

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-MardGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxAppoġġ għall-Istandardizzazzjoni ta' Ttestjar tas-Suxxettibbiltà għall-Antimikrobiċi u l-Iżvilupp ta' Punti ta' Bidla Kliniċi għas-Sorveljanza ta' Reżistenza għall-Antimikrobiċi fl-EwropaNP/2020/DPR/12238Is-sorveljanza tar-reżistenza għall-antimikrobiċi akkwiżita (AMR) fl-Unjoni Ewropea hija awtorizzata biex issegwi d-definizzjoni tal-każ stabbilita fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/945 tat-22 ta' Ġunju 2018 dwar il-mard komunikabbli u problemi speċjali tas-saħħa relatati li jridu jiġu koperti minn sorveljanza epidemjoloġika, id-definizzjoni tal-AMR (paġni L 170/72 u L170/73) tirreferi għall-punti ta' bidla kliniċi u l-limiti epidemjoloġiċi tal-Kumitat Ewropew dwar it-Testijiet tas-Suxxettibbiltà (EUCAST). B'hekk, l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi taż-ŻEE għandhom jirrapportaw ir-riżultati tas-suxxettibbiltà għall-antimikrobiċi bl-użu tal-metodi vvalidati tal-EUCAST u l-interpretazzjoni tar-riżultati tat-testijiet b'punti ta' bidla tal-EUCAST għar-rappurtaġġ tad-dejta nazzjonali lill-programmi ta' reżistenza għall-antimikrobiċi Ewropej ikkoordinati mill-ECDC, bħal EARS-Net, Euro-GASP u EURGen-Net.600000.00il-bini tal-kuntrattur.Is-sorveljanza tar-reżistenza għall-antimikrobiċi akkwiżita (AMR) fl-Unjoni Ewropea hija awtorizzata biex issegwi d-definizzjoni tal-każ stabbilita fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/945 tat-22 ta' Ġunju 2018 dwar il-mard komunikabbli u problemi speċjali tas-saħħa relatati li jridu jiġu koperti minn sorveljanza epidemjoloġika, id-definizzjoni tal-AMR (paġni L 170/72 u L170/73) tirreferi għall-punti ta' bidla kliniċi u l-limiti epidemjoloġiċi tal-Kumitat Ewropew dwar it-Testijiet tas-Suxxettibbiltà (EUCAST). B'hekk, l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi taż-ŻEE għandhom jirrapportaw ir-riżultati tas-suxxettibbiltà għall-antimikrobiċi bl-użu tal-metodi vvalidati tal-EUCAST u l-interpretazzjoni tar-riżultati tat-testijiet mal-punti ta' bidla tal-EUCAST għar-rappurtaġġ tad-dejta nazzjonali lill-programmi ta' reżistenza għall-antimikrobiċi Ewropej ikkoordinati mill-ECDC, bħall-EARS-Net, Euro-GASP u EURGen-Net.L-għan ta' dan ix-xogħol huwa li jikkonsolida l-istandardizzazzjoni tal-metodi tal-ittestjar u tal-punti tal-bidla tas-suxxettibbiltà għall-antimikrobiċi u biex itejjeb b'mod kontinwu l-kwalità u l-komparabbiltà tal-ittestjar tas-suxxettibbiltà tal-patoġeni umani u żoonotiċi fil-komunitajiet mikrobijoloġiċi kliniċi u tas-saħħa pubblika fl-UE, iż-ŻEE u l-pajjiżi tat-tkabbir tal-UE, u b'hekk jippermetti s-sorveljanza Ewropea affidabbli tar-reżistenza għall-antimikrobiċi.L-entità li tipprovdi s-servizzi mitluba hija l-korp tal-koordinazzjoni tal-Kumitat Ewropew dwar it-Testijiet tas-Suxxettibbiltà — l-EUCAST — organizzazzjoni ta' referenza fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea relatata mas-sorveljanza tar-reżistenza għall-antimikrobiċi kif iddefinita mill-atti leġiżlattivi li ġejjin:Id-deċiżjonijiet tal-kummissjoni dwar is-sorveljanza u l-monitoraġġ tar-reżistenza għall-antimikrobiċi li jirreferu għad-definizzjoni tal-każ skont l-istandards tal-EUCAST (punti ta' bidla kliniċi, limiti epidemjoloġiċi jew valuri ta' limiti epidemjoloġiċi).1) Saħħa umana: Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/945 tat-22 ta' Ġunju 2018 dwar il-mard komunikabbli u problemi speċjali tas-saħħa relatati li jridu jiġu koperti minn sorveljanza epidemjoloġika kif ukoll definizzjonijiet tal-każ rilevanti; id-definizzjoni tar-reżistenza għall-antimikrobiċi hija bbażata fuq l-EUCAST, ara l-aħħar żewġ paġni- L 170/72 u l-L170/73: Id-dokumenti ta' gwida u l-bażijiet ta' dejta tal-EUCAST li huma aċċessibbli fuq is-sit tal-internet tal-EUCAST huma mniżżla fin-noti ta' qiegħ il-paġna.2) Is-saħħa tal-annimali u l-monitoraġġ żoonotiku għall-AMR mill-EFSA: Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2013/652 tat-12 ta' Novembru 2013 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta' reżistenza antimikrobika f’batterji żoonotiċi u kommensali (notifikata bid-dokument C(2013) 7145)- ara l-Anness, it-Tabella 1 dwar l-"Għażla ta' sustanzi antimikrobiċi li għandhom jiġu inklużi fil-monitoraġġ tal-AMR, il-livelli limiti tal-EUCAST għar-reżistenza u fil-firxiet ta’ konċentrazzjoni li għandhom jiġu ttestjati fis-Salmonella spp., eċċ."3) L-abbozzi tal-linji gwida tal-EMA għall-valutazzjoni tal-aġenti antimikrobjali ġodda: rendikont f'4.2. Kriterji interpretattivi għall-ittestjar tas-suxxettibbiltà, linja 267: "Fl-UE huwa normali li l-kriterji interpretattivi għall-ittestjar tas-suxxettibbiltà huma identifikati u ppubblikati mill-Kumitat Ewropew dwar it-Testijiet tas-Suxxettibbiltà għall-Antimikrobiċi (EUCAST)."Appoġġ għall-Istandardizzazzjoni ta' Ttestjar tas-Suxxettibbiltà għall-Antimikrobiċi u l-Iżvilupp ta' Punti ta' Bidla Kliniċi għas-Sorveljanza ta' Reżistenza għall-Antimikrobiċi fl-Ewropa2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).Il-Qorti ĠeneraliRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euAra l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).2020-07-20l-IsvezjaSolnaIs-sorveljanza tar-reżistenza għall-antimikrobiċi akkwiżita (AMR) fl-Unjoni Ewropea hija awtorizzata biex issegwi d-definizzjoni tal-każ stabbilita fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/945 tat-22 ta' Ġunju 2018 dwar il-mard komunikabbli u problemi speċjali tas-saħħa relatati li jridu jiġu koperti minn sorveljanza epidemjoloġika, id-definizzjoni tal-AMR (paġni L 170/72 u L170/73) tirreferi għall-punti ta' bidla kliniċi u l-limiti epidemjoloġiċi tal-Kumitat Ewropew dwar it-Testijiet tas-Suxxettibbiltà (EUCAST). B'hekk, l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi taż-ŻEE għandhom jirrapportaw ir-riżultati tas-suxxettibbiltà għall-antimikrobiċi bl-użu tal-metodi vvalidati tal-EUCAST u l-interpretazzjoni tar-riżultati tat-testijiet b'punti ta' bidla tal-EUCAST għar-rappurtaġġ tad-dejta nazzjonali lill-programmi ta' reżistenza għall-antimikrobiċi Ewropej ikkoordinati mill-ECDC, bħal EARS-Net, Euro-GASP u EURGen-Net.

Proċedura

The procurement involves the establishment of a framework agreement
iva
L-akkwist huwa kopert mill-GPA
le
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

L-entità li tipprovdi s-servizzi mitluba hija l-korp tal-koordinazzjoni tal-Kumitat Ewropew dwar it-Testijiet tas-Suxxettibbiltà — l-EUCAST — organizzazzjoni ta' referenza fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea relatata mas-sorveljanza tar-reżistenza għall-antimikrobiċi kif iddefinita mill-atti leġiżlattivi li ġejjin:

Id-deċiżjonijiet tal-kummissjoni dwar is-sorveljanza u l-monitoraġġ tar-reżistenza għall-antimikrobiċi li jirreferu għad-definizzjoni tal-każ skont l-istandards tal-EUCAST (punti ta' bidla kliniċi, limiti epidemjoloġiċi jew valuri ta' limiti epidemjoloġiċi).

1) Saħħa umana: Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/945 tat-22 ta' Ġunju 2018 dwar il-mard komunikabbli u problemi speċjali tas-saħħa relatati li jridu jiġu koperti minn sorveljanza epidemjoloġika kif ukoll definizzjonijiet tal-każ rilevanti; id-definizzjoni tar-reżistenza għall-antimikrobiċi hija bbażata fuq l-EUCAST, ara l-aħħar żewġ paġni- L 170/72 u l-L170/73: Id-dokumenti ta' gwida u l-bażijiet ta' dejta tal-EUCAST li huma aċċessibbli fuq is-sit tal-internet tal-EUCAST huma mniżżla fin-noti ta' qiegħ il-paġna.

2) Is-saħħa tal-annimali u l-monitoraġġ żoonotiku għall-AMR mill-EFSA: Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2013/652 tat-12 ta' Novembru 2013 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta' reżistenza antimikrobika f’batterji żoonotiċi u kommensali (notifikata bid-dokument C(2013) 7145)- ara l-Anness, it-Tabella 1 dwar l-"Għażla ta' sustanzi antimikrobiċi li għandhom jiġu inklużi fil-monitoraġġ tal-AMR, il-livelli limiti tal-EUCAST għar-reżistenza u fil-firxiet ta’ konċentrazzjoni li għandhom jiġu ttestjati fis-Salmonella spp., eċċ."

3) L-abbozzi tal-linji gwida tal-EMA għall-valutazzjoni tal-aġenti antimikrobjali ġodda: rendikont f'4.2. Kriterji interpretattivi għall-ittestjar tas-suxxettibbiltà, linja 267: "Fl-UE huwa normali li l-kriterji interpretattivi għall-ittestjar tas-suxxettibbiltà huma identifikati u ppubblikati mill-Kumitat Ewropew dwar it-Testijiet tas-Suxxettibbiltà għall-Antimikrobiċi (EUCAST)."

Informazzjoni kumplimentari

Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Il-Qorti Ġenerali

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Informazzjoni addizzjonali
Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).
Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified