This tender in no longer available.

Tender description

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön sekä sen liitteiden mukaisesti kuulokojeista, kuulonalenteisten apuvälineistä sekä kuulonkuntoutuspalveluista. Kilpailutuksesta vastaa HUS ja siihen liittyvätCarea, Eksote ja PHHYKY valtakirjalla. Mukana olevat yhteisöt tekevät hankinnasta omat hankintapäätöksensä ja sopimuksensa.

Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:

- Osa-alue 1 Kuulokojeet

- Osa-alue 2 Erityiskojeet

- Osa-alue 3 Kuulonalenteisten apuvälineet

- Osa-alue 4 Kuulokojeet ja kuulon kuntoutuspalvelut

- Osa-alue 5 Kuulon kuntoutuspalvelut.

Osa-alueiden 1, 2 ja 3 osalta tarjouspyyntö koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymää (Carea), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää (PHHYKY). Osa-alueiden 4 ja 5 osalta tarjouspyyntö koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS).

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä

Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-11-05

12:10

Vantaa

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Paikallinen aika
12:00
Päivämäärä
2018-11-05
Type of contest
Open

Täydentävät tiedot

Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-09-28
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei Main CPV code 33196000

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Osa-alue 1 Kuulokojeet

Value

EUR Not specified

Osa-alue 1 Kuulokojeet

Tarjouspyynnön osa-alue 1 koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymää (Carea), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää (PHHYKY). Tässä hankinta osa-alueella pyydetään tarjousta kuulokojeista jotka jakaantuvat kahteen ryhmään seuraavasti:

− Ryhmä 1. Perustaso

− Ryhmä 2. Vaativa käyttö.

Molempia kojeryhmiä on tarjottava. Kummassakin ryhmässä 1 ja 2 vertailuun tarjottavien kojeiden enimmäismäärä on kuusi (6) ja vähimmäismäärä on kolme (3) per ryhmä. Hankinnan kokonaisuus on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Tarjousten vertailumenetelmä:

Vertailu tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan alla määritellyn mukaisesti tarjoushinnan ja laatutekijöiden perusteella. Vertailupisteet lasketaan kolmen (3) desimaalin tarkkuudella. Vertailu muodostuu seuraavasti: hinta 60 % ja laatu 40 %. Vertailukriteerit ovat seuraavia:

1) Hinta, painoarvo 60 pistettä

Pisteet jakautuvat eritasoisten kojeiden kesken seuraavasti:

- Ryhmä 1. Perustason kojeet 25 pistettä

- Ryhmä 2. Vaativaan käytön kojeet 35 pistettä.

Kummassakin ryhmässä 1 ja 2 vertaiupisteet lasketaan siten, että tarjoaja, jonka vertailuun tarjottujen kojeiden keskiarvohinta on alin, saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän kaavalla: pienin annettu keskiarvohinta -------------------------------------------- * maksimipisteet tarjottu keskiarvohinta.

2) Laatu (tekniset ominaisuudet), painoarvo 40 pistettä.

Molemmissa ryhmissä 1 ja 2 vertailuun tarjottaville kojeille on määritelty pakolliset ominaisuusvaatimukset sekä ylimääräiset ei pakolliset ominaisuudet (ks. tarjouspyynnön liite 2 Kuulokojeet). Molemissa ryhmissä 1 ja 2 yhden (1) kojeen ei tarvitse täyttää kaikkia pakollisia ominaisuusvaatimuksia, mutta ryhmän 1 tai 2 sisällä vertailuun tarjottujen kojeiden tulee yhdessä täyttää kaikki ryhmän pakolliset ominaisuusvaatimukset. Jokaiselle tarjotulle kojeelle tarjoaja merkitsee ne ominaisuudet, jotka kyseinen koje täyttää. Vertailua varten lasketaan yhteen ryhmän 1 ja 2 kaikki vertailuun tarjottujen kojeiden ominaisuusmerkinnät (vaaditut pakolliset ominaisuusmerkinnät, että ylimääräiset ei pakolliset ominaisuusmerkinnät). Eniten ominaisuusmerkintöjä saanut tarjoaja saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän kaavalla: annetut merkinnät ---------------------------- * maksimipisteet parhaat merkinnät.

Hinnan ja laadun vertailupisteet lasketaan yhteen ja tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen saatujen pisteiden mukaisesti.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan seitsemän (7) toimittajaa, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Tuotteita hankitaan etusijajärjestys huomioiden, kuitenkin niin, että tilaajalla on oikeus poiketa etusijajärjestyksestä, mikäli yksittäisen potilaan yksilöllinen tarve tilaajan arvioinnin mukaan on tarpeen.

Award criteria

Laatu (tekniset ominaisuudet)

40

60

Description of renewals

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osa-alue 2 Erityiskojeet

Value

EUR Not specified

Osa-alue 2 Erityiskojeet

Tarjouspyynnön osa-alue 2 koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymää (Carea), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää (PHHYKY). Tässä hankinta osa-alueella pyydetään tarjousta erityiskojeista. Osa-alue sisältää kaksi (2) kohderyhmää, jotka vertaillaan omana kokonaisuutena. Kohderyhmät ovat:

− Kohderyhmä A: Cross/bicross-kuulokojeet

− Kohderyhmä B: Luuankkuroidut värähtelijät.

Osatarjoukset osa-alueen sisällä on sallittuja. Tarjoaja voi tarjota yhtä (1) kohderyhmää (kohderyhmä A tai B) tai molempia kohderyhmiä (kohderyhmä A ja B). Kohderyhmissä A ja B vertailuun tarjottavien erityiskojeiden enimmäismäärä on kolme (3) ja vähimmäismäärä on yksi (1) per kohderyhmä. Hankinnan kokonaisuus on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Tarjousten vertailumenetelmä:

Vertailu tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella kohderyhmittäin. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan alla määritellyn mukaisesti tarjoushinnan ja laatutekijöiden perusteella. Vertailupisteet lasketaan kolmen (3) desimaalin tarkkuudella. Vertailu muodostuu molemmissa kohderyhmissä seuraavasti: hinta 80 % ja laatu 20 % per kohderyhmä.

Vertailukriteerit ovat seuraavia:

1) Hinta, painoarvo 80 pistettä

Vertailupisteet lasketaan siten, että tarjoaja, jonka erityiskojeiden keskiarvohinta on alin, saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän kaavalla: pienin annettu keskiarvohinta -------------------------------------------- * maksimipisteet tarjottu keskiarvohinta.

2) Laatu (tekniset ominaisuudet), painoarvo 20 pistettä

Yhden (1) kojeen ei tarvitse täyttää kaikkia pakollisia ominaisuusvaatimuksia (jos tarjottuja kojeita on enemmän kuin yksi), mutta kohderyhmän sisällä vertailuun tarjottujen kojeiden tulee yhdessä täyttää kaikki kohderyhmän pakolliset ominaisuusvaatimukset (ks. tarjouspyynnön liite 4 Erityiskojeet kohderyhmä A/liite 5 Erityiskojeet kohderyhmä B). Jokaiselle tarjotulle kojeelle tarjoaja merkitsee ne ominaisuudet, jotka kyseinen koje täyttää. Vertailua varten lasketaan yhteen kaikki kohderyhmään vertailuun tarjottujen kojeiden ominaisuusmerkinnät (vaaditut pakolliset ominaisuusmerkinnät, että ylimääräiset ei pakolliset ominaisuusmerkinnät). Eniten ominaisuusmerkintöjä saanut tarjoaja saa täydet vertailupisteet ja muut suhteessa tähän kaavalla: annetut merkinnät ---------------------------- * maksimipisteet parhaat merkinnät.

Hinnan ja laadun vertailupisteet lasketaan yhteen ja tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen saatujen pisteiden mukaisesti.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan kuusi (6) toimittajaa kummallekin kohderyhmälle, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Tuotteita hankitaan etusijajärjestys huomioiden, kuitenkin niin, että tilaajalla on oikeus poiketa etusijajärjestyksestä, mikäli yksittäisen potilaan yksilöllinen tarve tilaajan arvioinnin mukaan on tarpeen.

Award criteria

Laatu (tekniset ominaisuudet)

20

80

Description of renewals

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osa-alue 3 Kuulonalenteisten apuvälineet

Value

EUR Not specified

Osa-alue 3 Kuulonalenteisten apuvälineet

Tarjouspyynnön osa-alue 3 koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymää (Carea), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää (PHHYKY).

Tässä hankinta osa-alueella pyydetään tarjousta kuulonalenteisten apuvälineistä seuraavasti:

1. Tinnityspöytämaskeri (tinnitysäänistimulaattori pöydällä/äänirikastin)

2. Kommunikaattori

3. Induktiosilmukkalaite

4. Kovaääninen ovikello

5. Kuullonvammaisen herätyskello

6. Radiotaajuuslähetinjärjestelmä

7. Kuuntelujärjestelmämikrofoni

8. Itkuhälytin.

Osa-alue 3 sisällä osatarjoukset on sallittuja.

Hankinnan kokonaisuus on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Tarjousten vertailumenetelmä:

Vertailu tehdään halvimman hinnan perusteella. Vertailupisteet lasketaan kolmen (3) desimaalin tarkkuudella. Osa-alueen vertailuhinta muodostuu siten, että ilmoitetuilla kertoimilla kerrotut kappalehinnat (hinta x hankittava määrä) lasketaan yhteen. Jos tarjoaja ei tarjoaa osa-alueen 3 sisällä kaikkia tuotteita, käytetään vertailussa tarjoamatta jääneiden tuotteiden kohdalla vertailuun hyväksyttyjen tarjouksien kalleinta tuotekohtaista hintaa.

Hinta, painoarvo 100 pistettä

Vertailupisteet eri tarjoajien välillä lasketaan siten, että tarjoaja, jonka vertailuhinta on alin, saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän kaavalla: pienin annettu vertailuhinta -------------------------------------------* maksimipisteet tarjottu vertailuhinta Tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen saatujen pisteiden mukaisesti.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan vähintään kahdeksan (8) toimittajaa, kuitenkin niin, että tarvittava tuotevalikoima täyttyy tämän osa-alueen kohdalla, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Tuotteita hankitaan etusijajärjestys huomioiden, kuitenkin niin, että tilaajalla on oikeus poiketa etusijajärjestyksestä, mikäli yksittäisen potilaan yksilöllinen tarve tilaajan arvioinnin mukaan on tarpeen.

Description of renewals

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osa-alue 4 Kuulokojeet ja kuulon kuntoutuspalvelut

Value

EUR Not specified

Osa-alue 4 Kuulokojeet ja kuulon kuntoutuspalvelut

Tarjouspyynnön osa-alue 4 koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS). Jos tarjoaja jättää tarjouksen osa-alueelle 4, tulee tarjoajan tarjota myös osa-aluetta 1. Tällä hankintaosa-alueella pyydetään tarjousta, johon yhdistetään kuulokojeet sekä kuulonkuntoutuspalvelu (kojeiden sovitus) samalta tarjoajalta. Tarjoaja käyttää kojeiden sovitustoiminnassa osa-alueelle 1 Kuulokojeet hyväksyttyjä kojeita. Tästä syystä tarjoajan tulee tarjota osa-alue 4 lisäksi myös osa-aluetta 1.

Tarjousta pyydetään seuraavista palveluista:

- kojeiden tutkimus- ja sovitushinta,

- muut potilaskohtaiset hoitokulut, huolto ja korjaus sisältäen,

- erillispalvelut,

- takuuajan jälkeinen tai ei takuun piiriin kuuluva huolto- ja korjaus,

- kahden (2) vuoden takuuajan jälkeiset tai ei takuun piiriin kuuluvat potilaskohtaiset hoitokulut.

Hankinnan sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Tarjousten vertailumenetelmä:

Vertailu tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan alla määritellyn mukaisesti tarjoushinnan ja laatutekijöiden perusteella. Vertailupisteet lasketaan kolmen (3) desimaalin tarkkuudella. Hinnan painoarvo on 85 % ja laadun painoarvo 15 %.

Hinta, enintään 85 pistettä

Hintavertailussa huomioidaan sovituspakettihinta sekä muut potilaskohtaiset hoitokulut, huolto ja korjaus.

1) Sovituspakettihinta, enintään 70 pistettä

Pisteet jakautuvat eritasoisten sovitettavien kojeiden kesken seuraavasti:

- perustason kojeiden sovituspakettihinta 40 pistettä,

- vaativan käytön kojeiden sovituspakettihinta 30 pistettä.

Perustason kojeiden sovituspakettihinta muodostuu seuraavasti:

Osa-alueen 1 Kuulokojeet Ryhmän 1. Perustaso kojeiden keskiarvohinta + Perustason kojeiden tutkimus- ja sovitushinta osa-alueella 4.

Vaativan käytön kojeiden sovituspakettihinta muodostuu seuraavasti:

Osa-alueen 1 Kuulokojeet Ryhmän 2. Vaativan käytön kojeiden keskiarvohinta + Vaativan käytön kojeiden tutkimus- ja sovitushinta osa-alueella 4.

Kummassakin kojeryhmässä vertailupisteet lasketaan siten, että tarjoaja, jonka sovituspakettihinta on alin, saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän kaavalla: pienin annettu sovituspakettihinta -------------------------------------------------* maksimipisteet tarjottu sovituspakettihinta.

2) Muut potilaskohtaiset hoitokulut, huolto ja korjaus, enintään 15 pistettä

Vertailupisteet eri tarjoajien välillä lasketaan siten, että tarjoaja, jonka muut potilaskohtaiset hoitokulut, huolto ja korjaus tarjottujen hintojen yhteenlaskettu hinta on alin, saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän kaavalla: pienin annettu yhteenlaskettu hinta ------------------------------------------------------* maksimipisteet tarjottu yhteenlaskettu hinta.

Jos tarjoaja ei tarjoa vapaasti valittavia palveluja, käytetään vertailussa vertailuun hyväksytyn tarjouksen kalleinta tarjottua palvelukohtaista hintaa. Hinnan vertailupisteet saadaan laskemalla yhteen sovituspakettihinnan ja muiden potilaskohtaisten hoitokulujen, huollon ja korjauksen hintapisteet yhteen. Laatu, enintään 15 pistettä

Tarjoajan tulee ilmoittaa sopimuksen piiriin tulevat toimipaikat HUS-alueella. Vähimmäisvaatimuksena on yksi (19 toimipiste (päätoimipiste), jonka tulee sijata HYKS-sairaanhoitoalueella.

Jos sopimuksen piiriin tulevia toimipaikkoja on HUS-alueella useita, annetaan laatupisteitä seuraavasti:

- toimipisteitä neljä (4) tai enemmän HUS-alueella=15 pistettä,

- toimipisteitä 3 HUS-alueella=10 pistettä,

- toimipisteitä 2 HUS-alueella=5 pistettä,

- päätoimipiste HYKS-alueella (vähimmäisvaatimus)=0 pistettä.

Hinnan ja laadun vertailupisteet lasketaan yhteen ja tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen saatujen pisteiden mukaisesti.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan neljä (4) toimittajaa, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Additional information

Palveluita hankitaan etusijajärjestys huomioiden, kuitenkin niin, että tilaajalla on oikeus poiketa etusijajärjestyksestä, mikäli yksittäisen potilaan yksilöllinen hoidon tarve tilaajan arvioinnin mukaan on tarpeen.

Award criteria

Laatu

15

85

Description of renewals

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osa-alue 5 Kuulon kuntoutuspalvelut

Value

EUR Not specified

Osa-alue 5 Kuulon kuntoutuspalvelut

Tarjouspyynnön osa-alue 5 koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS). Tässä hankinta osa-alueella pyydetään tarjousta kuulon kuntoutuspalveluista ilman tarjoajan omaa kojeiden jälleenmyyntiä. Tarjousta pyydetään seuraavista palveluista:

- kojeiden tutkimus- ja sovitushinta,

- muut potilaskohtaiset hoitokulut, huolto ja korjaus sisältäen,

- erillispalvelut,

- takuuajan jälkeinen tai ei takuun kuuluva huolto- ja korjaus,

- kahden (2) vuoden takuuajan jälkeiset tai ei takuun kuuluvat potilaskohtaiset hoitokulut.

Hankinnan kokonaisuus on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus.

Tarjousten vertailumenetelmä:

Vertailu tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan alla määritellyn mukaisesti tarjoushinnan ja laatutekijöiden perusteella. Vertailupisteet lasketaan kolmen (3) desimaalin tarkkuudella. Hinnan painoarvo on 85 % ja laadun painoarvo 15 %.

Hinta, enintään 85 pistettä

Hintavertailussa huomioidaan sovituspakettihinta ja muut potilaskohtaiset hoitokulut, huolto ja korjaus.

1) Tutkimus- ja sovitushinta, enintään 70 pistettä

Pisteet jakautuvat eritasoisten sovitettavien kojeiden kesken seuraavasti:

- perustason kojeiden tutkimus- ja sovitushinta 40 pistettä,

- Vaativan käytön kojeiden tutkimus- ja sovitushinta 30 pistettä.

Kummassakin kojeryhmässä vertailupisteet lasketaan siten, että tarjoaja, jonka ilmoitettu tutkimus- ja sovitushinta on alin, saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän kaavalla: pienin annettu arvo ------------------------------ * maksimipisteet tarjottu arvo.

2) Muut potilaskohtaiset hoitokulut, huolto ja korjaus, enintään 15 pistettä

Vertailupisteet eri tarjoajien välillä lasketaan siten, että tarjoaja, jonka muut potilaskohtaiset hoitokulut, huolto ja korjaus tarjottujen hintojen yhteenlaskettu hinta on alin, saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän kaavalla: pienin annettu yhteenlaskettu hinta ------------------------------------------------------ * maksimipisteet tarjottu yhteenlaskettu hinta.

Jos tarjoaja ei tarjoa vapaasti valittavia palveluja, käytetään vertailussa vertailuun hyväksytyn tarjouksen kalleinta tarjottua palvelukohtaista hintaa. Hinnan vertailupisteet saadaan laskemalla yhteen sovituspakettihinnan ja muiden potilaskohtaisten hoitokulujen, huollon ja korjauksen hintapisteet yhteen. Laatu, enintään 15 pistettä

Tarjoajan tulee ilmoittaa sopimuksen piiriin tulevat toimipaikat HUS-alueella. Vähimmäisvaatimuksena on yksi (1) toimipiste (päätoimipiste), jonka tulee sijata HYKS-sairaanhoitoalueella.

Jos sopimuksen piiriin tulevia toimipaikkoja on HUS-alueella useita, annetaan laatupisteitä seuraavasti:

- toimipisteitä neljä (4) tai enemmän HUS alueella=15 pistettä ,

- toimipisteitä 3 HUS-alueella=10 pistettä,

- toimipisteitä 2 HUS-alueella=5 pistettä,

- päätoimipiste HYKS-alueella(vähimmäisvaatimus)=0 pistettä.

Hinnan ja laadun vertailupisteet lasketaan yhteen ja tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen saatujen pisteiden mukaisesti.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan neljä (4) toimittajaa, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Kilpailutuksen perusteella tehtävät toimeksiannot koskevat HUS:n uutta palvelutarvetta eivätkä siten koske esimerkiksi maksusitoumuksia, jotka on annettu ennen uusia sopimuksia. Palveluita hankitaan etusijajärjestys huomioiden, kuitenkin niin, että tilaajalla on oikeus poiketa etusijajärjestyksestä, mikäli yksittäisen potilaan yksilöllinen hoidon tarve tilaajan arvioinnin mukaan on tarpeen.

Award criteria

Laatu

15

85

Description of renewals

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Ophthalmology equipment

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Bilsthorpe - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belarus : Grodno - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Belarus

Value: Not specified

Malta : Floriana - Psychoanaleptics

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Miscellaneous medical devices and products

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antibacterials for systemic use

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antimycotics for systemic use

Malta

Value: Not specified