Tender description

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke- eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg.Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type of contest
Open
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Notice number in the OJ S
2017/S 229-476855

Supplerende oplysninger

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens vej 35

Valby

2500

+45 41715000

kfst@kfst.dk

http://www.kfst.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-03-26
Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291095

klfu@erst.dk

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of DKK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

27 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

DKK 1

Locations

Danmark, København

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Udbudsnr.: 6

Value

DKK Not specified

Udbudsnr.: 6

Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.

Main site or place of performance

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

Description of options

Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).

De to optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

Udbudsnr.: 7

Value

DKK Not specified

Udbudsnr.: 7

Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.

Main site or place of performance

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

Description of options

Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).

De to optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : St Asaph - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Croydon - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Buzzers

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Råde - Repair and maintenance services of medical equipment

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Continuous paper for computer printers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Injectable solutions

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9,756 Euro