This tender in no longer available.

Tender description

Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas kampaņas izstrāde un īstenošana.

Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

Participation is reserved to a particular profession


Procedūra

Names of the selected members of the jury
Anita Villeruša
Criteria for the evaluation of projects

Situācijas izpratne, komunikācijas mērķu un uzdevumu loģiskā sasaiste ar secinājumiem par situāciju, kampaņas mērķi, tēmām un mērķauditorijas grupām/apakšgrupām.

Plānotās aktivitātes, to pamatojums un piemērotība kampaņas tēmām, mērķim un mērķauditorijas grupām/apakšgrupām, kampaņas aktivitāšu savstarpējā sasaiste un sasaiste ar radošo konceptu kopumā.

Kampaņas radošo risinājumu (t. sk. vienotās identitātes koncepta radošo risinājumu) inovācija, piemērotība mērķauditorijas grupām/apakšgrupām, un kampaņas tēmām.

Kampaņas komunikācijas kanālu pamatotība un atbilstība mērķauditorijas grupām/apakšgrupām.

Aktivitāšu laika grafika plānojums un detalizācija.

Komunikācijas efektivitātes un ilgtspējas novērtēšanas procesa detalizācija un piedāvāto risinājumu pamatotība.

Plānotā izpildes organizācijas redzējuma detalizācija un atbilstība plānotajām aktivitātēm un aktivitāšu laika grafikam.

Datums
2019-04-22
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LV
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest
A prize/prizes will be awarded
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity
Vietējais laiks
11:00

Papildinformācija

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
2019-03-12
Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Iepirkumu uzraudzības birojs

Eksporta iela 6

Rīga

LV-1010

+371 67326719

[email protected]

+371 67326720

http://www.iub.gov.lv

Papildu informācija
Veselības ministrijas īstenotais Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) projekts.
Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Iepirkumu uzraudzības birojs

Eksporta iela 6

Rīga

+371 67326719

[email protected]

+371 67326720

http://www.iub.gov.lv

Main CPV code 79416000

Bidding information

Bidding deadline

22 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Latvija, Rīga

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas kampaņas izstrāde un īstenošana.

Yes

Projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Administrative development project services

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Guard services

Norway

Value: 400.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Glenrothes - Remote access software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 358,000 Pound Sterling

United Kingdom : Coleraine - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 75,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Accounting, auditing and fiscal services

Ireland

Value: 45.0 million Euro

Germany : Frankfurt am Main - ECB - Provision of Services and Works in the Area of Communication (PRO-003000)

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Lerwick - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified