This tender in no longer available.

Tender description

Apšvietimo prožektoriai „judančios galvos“ skirtos didžiosios scenos meniniam apšvietimui, BVPŽ kodas – 31500000-1.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas. Laidavimo raštas (originalas) turi būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) (originalas) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija)).

Jei tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų prekių sutartyje nustatytu terminu ir (arba) pristato mažesnę prekių siuntą negu nurodyta sutartyje ir (arba) užsakyme, laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos ir pirkėjas taiko 10 proc. (dešimt procentų) baudą nuo laiku nepristatytų prekių bendros kainos.

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas
Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2020-08-17

09:45

Perkančiosios organizacijos patalpos.

Laisvės al. 71, Kaunas.

Type of contest
Open
Data
2020-08-17
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Pasiūlymas turi galioti iki
2020-12-17
Vietos laikas
09:00

Papildoma informacija

Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas

A. Mickevičiaus g. 18

Kaunas

Šio skelbimo išsiuntimo data
2020-07-13 Main CPV code 31500000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 136,300

Locations

Lietuva, Kaunas

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 136,300

Apšvietimo prožektoriai „judančios galvos“ skirtos didžiosios scenos meniniam apšvietimui, BPVŽ kodas – 31500000-1

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

Norway : Kristiansand - Access control system

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Ireland : Navan - Panels

Ireland

Value: 800,000 Euro

Norway : Tromsø - Accumulators, primary cells and primary batteries

Norway

Value: Not specified

Czechia : Husinec - Valves and tubes

Czechia

Value: 7.3 million Czech Koruna