This tender in no longer available.

Tender description

Perkami maisto produktai – aliejai, Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, nurodytoms preliminariosios sutarties 2 priede, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – Įstaigos). Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminariąją prekių pirkimo sutartį su 3 (arba mažiau nei su 3 (trimis), jeigu konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 3 (trys)) tiekėjais. Preliminarioji sutartis bus vykdoma iš dalies atnaujinant tiekėjų varžymąsi. Įstaigos pagrindines sutartis su tiekėjais sudarys vykdant neatnaujintą tiekėjų varžymąsi pagal preliminariosios sutarties VII skyrių ir (arba) vykdant atnaujintą tiekėjų varžymąsi pagal preliminariosios sutarties VIII skyrių

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos
Nutraukus preliminariąją sutartį dėl preliminariosios sutarties 51 ir 58 punkte nurodytų priežasčių, tiekėjas įsipareigoja sumokėti pirkėjui 10 (dešimt) proc. baudą nuo pradinės preliminariosios sutarties vertės.
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2020-08-19

11:45

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

Type of contest
Open
Data
2020-08-19
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Pasiūlymas turi galioti iki
2020-11-17
Vietos laikas
11:00

Papildoma informacija

Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas

A. Mickevičiaus g. 18

Kaunas

LT-44312

+370 37490941

[email protected]

+370 37324164

https://kat.teismas.lt/titulinis.html

Electronic invoicing will be accepted
taip
Precise information on deadline(s) for review procedures
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
Šio skelbimo išsiuntimo data
2020-07-10 Main CPV code 15411100

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Lietuva, Kaunas

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

Not specified

Perkamų prekių sąrašas ir preliminarus kiekis, nurodytas preliminariosios sutarties 3 priede. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų, tačiau su pirkimo dalyku susijusių prekių, neviršydamas preliminariosios sutarties 26 punkte nurodytos vertės.

Main site or place of performance

Kauno miestas.

Description of renewals

Preliminarioji sutartis galioja 12 mėnesių ir šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniam terminui kaip 24 mėnesiai. Bendras preliminariosios sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėnesių.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Dairy products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 13.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 42.4 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Technical testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 485,835 Pound Sterling

North Macedonia : Negorci - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Bø i Telemark - Animal products, meat and meat products

Norway

Value: 11.9 million Norwegian Krone

North Macedonia : Bitola - Fish food

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 12.0 million Denar