This tender in no longer available.

Tender description

Atliekami statinių kadastriniai matavimai, rengiamos nekilnojamo daikto kadastrinių duomenų bylos, atliekama bylų patikra VĮ „Registrų centras“.

Detalus paslaugų aprašymas pateiktas pridedamoje techninėje specifikacijoje.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas
Tiekėjas turi turėti bent 2 kadastrinių matavimų specialistus (matininkus ar geodezininkus), kurie turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį atliekant kadastrinius matavimus.
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.

Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis kadastrinių matavimų veikla.

Sutarties vykdymo sąlygos
Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, to nepadarius, sutartis laikoma nesudaryta, paslaugų atlikimui sudaroma paslaugų teikimo sutartis su kitu tiekėju pagal viešojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. sutarties kainos.

Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2019-04-19

11:00

Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 109 kabinetas.

Data
2019-04-19
Type of contest
Open
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Vietos laikas
10:15

Papildoma informacija

Šio skelbimo išsiuntimo data
2019-03-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
VPĮ VII sk.
Electronic invoicing will be accepted
taip
Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas

Šiauliai

Main CPV code 71354300

Bidding information

Bidding deadline

19 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Lietuva, Kelmė

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

Not specified

Atliekami statinių kadastriniai matavimai, rengiamos nekilnojamo daikto kadastrinių duomenų bylos, atliekama bylų patikra VĮ „Registrų centras“.

Detalus paslaugų aprašymas pateiktas pridedamoje techninėje specifikacijoje.

Main site or place of performance

Kelmės rajonas.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Administrative development project services

Malta

Value: Not specified

Ireland : Tralee - Electrical installation work

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Aberdeen - Electrical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cambridge - Archaeological services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Information technology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

United Kingdom : Alfreton - Chargers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling