Tender description

Atliekami statinių kadastriniai matavimai, rengiamos nekilnojamo daikto kadastrinių duomenų bylos, atliekama bylų patikra VĮ „Registrų centras“.

Detalus paslaugų aprašymas pateiktas pridedamoje techninėje specifikacijoje.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos
Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, to nepadarius, sutartis laikoma nesudaryta, paslaugų atlikimui sudaroma paslaugų teikimo sutartis su kitu tiekėju pagal viešojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. sutarties kainos.
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas
Tiekėjas turi turėti bent 2 kadastrinių matavimų specialistus (matininkus ar geodezininkus), kurie turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį atliekant kadastrinius matavimus.
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.

Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis kadastrinių matavimų veikla.Procedūra

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Vietos laikas
10:15
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Type of contest
Open
Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2019-04-19

11:00

Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, 109 kabinetas.

Data
2019-04-19

Papildoma informacija

Šio skelbimo išsiuntimo data
2019-03-13
Precise information on deadline(s) for review procedures
VPĮ VII sk.
Electronic invoicing will be accepted
taip
Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas

Šiauliai

Main CPV code 71354300

Bidding information

Bidding deadline

19 Apr 2019

25 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Lietuva, Kelmė

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

Not specified

Atliekami statinių kadastriniai matavimai, rengiamos nekilnojamo daikto kadastrinių duomenų bylos, atliekama bylų patikra VĮ „Registrų centras“.

Detalus paslaugų aprašymas pateiktas pridedamoje techninėje specifikacijoje.

Main site or place of performance

Kelmės rajonas.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Construction management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 230.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Coleraine - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 181,302 Pound Sterling

Norway : Oslo - Technical assistance services

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Kristiansand - Agricultural buildings construction work

Norway

Value: 50.0 million Norwegian Krone

Norway : Bodø - Advisory architectural services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Grimsby - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified