This tender in no longer available.

Tender description

Šio pirkimo objektas yra eksploatacinės medžiagos, skirtos Medisafe Niagara ultrasonic plovimo ir dezinfekavimo mašinai. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali pagal šio pirkimo sutartį įsigyti konkurso sąlygose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10 proc. maksimalios pirkimo sutarties vertės, vadovaujantis pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos

1) sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai – delspinigiai ir baudos;

2) prekių pristatymo terminas – 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo dienos;

3) už laiku pristatytas kokybiškas, sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes pirkėjas sumoka pardavėjui bankiniu pavedimu per 30 kalendorinių dienų nuo pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros gavimo dienos. Pardavėjas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“.

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas
Tiekėjai (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, bei subtiekėjai / subteikėjai) turi atitikti reikalavimus pašalinimo pagrindų nebuvimui, nurodytus pirkimo dokumentų 3 skyriuje. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik užpildytą EBVPD, o reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2020-08-14

09:45

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Viešųjų pirkimų skyrius, S. Nėries g. 3, Klaipėda.

Kadangi pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, susipažinti su pasiūlymais komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, kainas, iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

Type of contest
Open
Data
2020-08-14
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Vietos laikas
09:00

Papildoma informacija

Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas

Klaipėda

Electronic invoicing will be accepted
taip
Šio skelbimo išsiuntimo data
2020-07-10 Main CPV code 33140000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Lietuva, Klaipėda

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

Not specified

Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“, priede Nr. 4 „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 1 Euro

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Normanton - Personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 395.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Scanners

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

Germany : Berlin - Personal care products

Germany

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medicinal products used in diabetes

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Orthopaedic implants

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling