This tender in no longer available.

Tender description

Europos lyčių lygybės institutas2900764882Gedimino av.16VilniusLT [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766Lyčių lygybėEIGE lyčių statistikos priemonių, išteklių ir kitų susijusių paslaugų priežiūra ir atnaujinimasFWC EIGE/2019/OPER/18Bendras šio projekto tikslas yra palaikyti, plėtoti ir atnaujinti EIGE lyčių statistikos duomenų bazę kaip centrinį lyčių statistikos išteklių ir žinių valdymo priemonę, taip pat palaikyti duomenų bazės platinimo procesą ir kitas susijusias paslaugas.2740000.0033Jei konkurso dalyvis teikia paraišką dėl vienos (ar daugiau) dalių (1, 2, 3), jis negali teikti pasiūlymo dėl 4 dalies, kad išvengtų profesinių interesų konflikto, kuris neigiamai veikia rangovo pajėgumą įgyvendinti sutartį (Finansų reglamento 1 priedo 20.6 punktas).EIGE lyčių statistikos duomenų bazės statistinių duomenų ir metaduomenų priežiūra, plėtojimas ir atnaujinimas, jų tinkamumo naudoti ir aktualumo stebėsena, taip pat ataskaitų rengimas siekiant remti platinimo procesą1Specifiniai šios dalies tikslai:— reguliarus duomenų bazės turinio ir struktūros atnaujinimas visuose įvesties vietose ir įtrauktose geografinėse teritorijose;— lyčių statistikos ir duomenų rinkimo spragų nustatymas nustatytose konkrečiose teritorijose, atitinkančiose ES politikos prioritetus dėl lyčių lygybės ir metodikos tobulinimas (kur reikia), siekiant užtikrinti statistikos tinkamumą ir palyginamumą;— turinio rengimas žiniatinklio svetainėms, susijusioms duomenų baze, ir jo reguliarus atnaujinimas;— statistinių duomenų ir metaduomenų kokybės užtikrinimas ir patvirtinimas;— ataskaitų sudarymas, kuriose analizuojama nustatytų kylančių problemų dėl lyčių statistikos, situacija ir tendencijos;— duomenų bazės kokybės ir naudojimo stebėsena ir skatinimas (stebėsenos paketo kūrimas, kad būtų galima nustatyti kiek naudojama lyčių statistikos duomenų bazė, nustatyti suinteresuotųjų subjektų poreikius ir užtikrinti, kad ji yra vertingas išteklius);— stebėsenos vykdymas ir duomenų bazės valdymo sistemos (MongoDB) priežiūra ir duomenų bazės projektavimas.Siūlomos metodikos kokybė34Darbo ir išteklių organizavimas20Kokybės kontrolės priemonės20scenarijus2640 %900000.0012Preliminarioji sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, ją galima atnaujinti iki trijų kartų nuo jos įsigaliojimo datos 12 mėnesių laikotarpiui. Šalys turės pasirašyti visas konkrečias sutartis prieš baigiant galioti preliminariajai sutarčiai.Duomenų apie vyrus ir moteris, užimančius postus, kuriuose priimami sprendimai, rinkimas, užtikrinant nuoseklumą ir suderinamumą su EIGE lyčių statistikos duomenų bazės priežiūros, plėtojimo ir atnaujinimo procesu bei susijusių ataskaitų rengimas2Dalies tikslai:— užtikrinti duomenų apie vyrus ir moteris, užimančius postus, kuriuose priimami sprendimai, rinkimo tęstinumą pagal anksčiau Europos Komisijos nustatytus kokybės standartus;— nustatyti spragas lyčių statistikoje atsirandant politiniam poreikiui, susijusiam su vyrai ir moterimis, užimančiomis postus, kuriuose priimami sprendimai, galimybės vertinimas ir duomenų rinkimas siekiant šias spragas užpildyti;— ataskaitų rengimas, kuriose analizuojama situacija ir tendencijos dėl vyrų ir moterų, užimančių postus, kuriuose priimami sprendimai, ES ir kitose geografinėse teritorijose, kurios įtrauktos į duomenų bazę.Siūlomos metodikos kokybė34Darbo ir išteklių organizavimas20Kokybės kontrolės priemonės20scenarijus2640 %900000.0012Preliminarioji sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, ją galima atnaujinti iki trijų kartų nuo jos įsigaliojimo datos 12 mėnesių laikotarpiui. Šalys turės pasirašyti visas konkrečias sutartis prieš baigiant galioti preliminariajai sutarčiai.Duomenų ir metaduomenų apie smurtą lyties pagrindu rinkimas, užtikrinant nuoseklumą ir suderinamumą su EIGE lyčių statistikos duomenų bazės priežiūros, plėtojimo ir atnaujinimo procesu bei susijusių ataskaitų rengimas3Dalies tikslai:— reguliariai atnaujinti duomenų bazės ir susijusių žymėjimo lentelių (jei aktualu) statistinius duomenis ir metaduomenis apie smurtą lyties pagrindu;— reguliariai atnaujinti statistinių duomenų ir metaduomenų rinkimą apie EIGE rodiklius, susijusius su lytinių partnerių smurtu, gautus iš nacionalinių administracinių šaltinių ir (arba) kitus rodiklius, gautus EIGE dėl smurto lyties pagrindu;— duomenų specifinėse nurodytose srityse rinkimas apie smurtą lyties pagrindu vadovaujantis ES politikos prioritetais dėl lyčių lygybės ir metodikos tobulinimas (kur reikia), siekiant užtikrinti statistikos tinkamumą ir palyginamumą;— ataskaitų, kuriose analizuojami smurto lyties pagrindu skaičiai ir tendencijos ES, rengimas.Siūlomos metodikos kokybė34Darbo ir išteklių organizavimas20Kokybės kontrolės priemonės20scenarijus2640 %700000.0012Preliminarioji sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, ją galima atnaujinti iki trijų kartų nuo jos įsigaliojimo datos 12 mėnesių laikotarpiui. Šalys turės pasirašyti visas konkrečias sutartis prieš baigiant galioti preliminariajai sutarčiai.Kokybės užtikrinimas ir techninės konsultacijos surinktos, parengtos, išanalizuotos ir suteiktos lyčių statistikos pagal 1, 2 ir 3 dalis, klausimais, siekiant kad ji atitiktų ES kokybės standartus4Šios dalies tikslai:— pagal preliminariosios (-ųjų) sutarties (-čių) 1, 2 ir 3 dalis gautų rezultatų peržiūra ir tvirtinimas;— surinktos, parengtos, išanalizuotos ir EIGE lyčių statistikos duomenų bazėje platinamos lyčių statistikos kokybės vertinimas, siekiant užtikrinti aukščiausius kokybės standartus, nuosekliai derinant su Europos statistikos sistemos kriterijais.Siūlomos metodikos kokybė34Darbo ir išteklių organizavimas20Kokybės kontrolės priemonės20scenarijus2640 %240000.0012Preliminarioji sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, ją galima atnaujinti iki trijų kartų nuo jos įsigaliojimo datos 12 mėnesių laikotarpiui. Šalys turės pasirašyti visas konkrečias sutartis prieš baigiant galioti preliminariajai sutarčiai.Atrankos kriterijai, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.2020-08-2714:0062020-08-2810:00EIGE patalpos.Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti po vieną įgaliotą kiekvieno konkurso dalyvio atstovą. Bendrovių prašoma pranešti apie savo ketinimą likus bent 2 darbo dienoms šio skelbimo I) dalyje nurodytu kontaktiniu adresu pranešimu, kuriame nurodytas procedūros nuorodos numeris. Tuo atveju, jei dėl Covid-19 bus taikomi apribojimai, EIGE turi teisę neįleisti išorės dalyvių.Bendrasis TeismasLuxembourg+352 [email protected]://curia.europa.euEuropos ombudsmenasStrasbūras+33 388172313Per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Dėl Europos ombudsmenui pateikto skundo šis laikotarpis nebus sustabdytas ar inicijuotas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.2020-07-02LietuvaVilniusBendras šio projekto tikslas yra palaikyti, plėtoti ir atnaujinti EIGE lyčių statistikos duomenų bazę kaip centrinį lyčių statistikos išteklių ir žinių valdymo priemonę, taip pat palaikyti duomenų bazės platinimo procesą ir kitas susijusias paslaugas.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
taip
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas
Atrankos kriterijai, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.

Procedūra

Type of contest
Open
Data
2020-08-27
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
EN
Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2020-08-28

10:00

EIGE patalpos.

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti po vieną įgaliotą kiekvieno konkurso dalyvio atstovą. Bendrovių prašoma pranešti apie savo ketinimą likus bent 2 darbo dienoms šio skelbimo I) dalyje nurodytu kontaktiniu adresu pranešimu, kuriame nurodytas procedūros nuorodos numeris. Tuo atveju, jei dėl Covid-19 bus taikomi apribojimai, EIGE turi teisę neįleisti išorės dalyvių.

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
ne
Vietos laikas
14:00

Papildoma informacija

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Europos ombudsmenas

Strasbūras

+33 388172313

Peržiūros institucija

Bendrasis Teismas

Luxembourg

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Šio skelbimo išsiuntimo data
2020-07-02
Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Electronic invoicing will be accepted
taip
Precise information on deadline(s) for review procedures
Per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Dėl Europos ombudsmenui pateikto skundo šis laikotarpis nebus sustabdytas ar inicijuotas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.7 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone