This tender in no longer available.

Tender description

Medicininių vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemos komponentų priežiūros ir plėtros pirkimas:

— MedDream PACS Premium (PACS4) versijos atnaujinimas – 2 licencijos,

— MedDream PACS Premium (PACS5) versijos atnaujinimas – 2 licencijos,

— MedDream PACS Premium (PACS6) versijos atnaujinimas – 2 licencijos,

— MedDream (mdr1.santa.lt) versijos atnaujinimas – 2 licencijos,

— PACS priežiūra darbo valandomis – 432 val.,

— PACS priežiūra ne darbo valandomis – 144 val.,

— PACS plėtra – 500 val.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas
Pateikiamas užpildytas EBVPD (Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas), pridėtas prie pirkimo dokumentų.
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekes ir (arba) suteikti paslaugas, pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo ir (arba) paslaugų suteikimo dieną. Tiekėjo vėluojamų pristatyti prekių ir (arba) paslaugų kaina mažinama 0,02 proc. nuo vėluojamų pristatyti prekių ir (arba) suteikti paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinų sumų.

Pirkėjas apmoka tiekėjui už prekes ir paslaugas pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių ir paslaugų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip

Procedūra

Type of contest
Open
Data
2020-01-20
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Vietos laikas
09:00
Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2020-01-20

09:45

Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo procedūroje su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymai tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT

Papildoma informacija

Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas

Vilnius

Electronic invoicing will be accepted
taip
Šio skelbimo išsiuntimo data
2019-12-16
Precise information on deadline(s) for review procedures
Viešųjų pirkimų įstatymo VII sk. Main CPV code 72267100

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Lietuva, Vilnius

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

Not specified

Medicininių vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemos komponentų priežiūros ir plėtros pirkimas:

— MedDream PACS Premium (PACS4) versijos atnaujinimas – 2 licencijos,

— MedDream PACS Premium (PACS5) versijos atnaujinimas – 2 licencijos,

— MedDream PACS Premium (PACS6) versijos atnaujinimas – 2 licencijos,

— MedDream (mdr1.santa.lt) versijos atnaujinimas – 2 licencijos,

— PACS priežiūra darbo valandomis – 432 val.,

— PACS priežiūra ne darbo valandomis – 144 val.,

— PACS plėtra – 500 val.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

Norway : Stavanger - Design consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Larvik - Office automation services

Norway

Value: 2.1 million Norwegian Krone

Norway : Isdalstø - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 2.1 million Norwegian Krone

Belgium : Brussels - Mixed Multiple Framework Contract for Digital Communication Services and Social Media (DCOMM1)

Belgium

Value: 150.0 million Euro

Norway : Sortland - World wide web (www) site operation host services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone