Tender description

Tiekėjas privalo pasiūlyti analogiškas ir (arba) lygiavertes atsargines dalis, pateiktas techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Šalčininkų ir Švenčionių rajono „Passavant Geiger“ parengtinio valymo įrenginio atsarginės detalės“.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl pardavėjo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, pardavėjas pirkėjui moka:

— 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu pardavėjas vėluoja įvykdyti užsakymą laiku ir (arba) vėluoja pakeisti nekokybiškas prekes ar pašalinti jų trūkumus.

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas
Tiekėjai privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis.

Procedūra

Data
2020-06-22
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Vietos laikas
09:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT

Papildoma informacija

Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas

Gedimino pr. 40/1

Vilnius

Electronic invoicing will be accepted
taip
Šio skelbimo išsiuntimo data
2020-05-19 Main CPV code 42996000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jun 2020

25 days remaining

Total estimated value

EUR 150,000

Locations

Lietuva, Vilnius

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 150,000

Preliminarūs kiekiai pateikti techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Šalčininkų ir Švenčionių rajono „Passavant Geiger“ parengtinio valymo įrenginio atsarginės detalės“.

Additional information

Pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus, nurodytus SPS 3.1 punkte (lentelė Nr. 1) „Pateikiami dokumentai“, bus prašoma pateikti tik iš tiekėjo, kurio ekonominis naudingumas (pagal mažiausią kainą) po galutinių pasiūlymų pateikimo prieš sudarant pasiūlymų eilę, bus didžiausias.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Sligo - Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink

Ireland

Value: 295 Euro

United Kingdom : Stirling - Winches

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 520,000 Pound Sterling

Norway : Vadsø - Repair and maintenance services of cooler groups

Norway

Value: Not specified

Ireland : Cork - Gas pressure equipment

Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Container handling services

Ireland

Value: 220,000 Euro

Ireland : Dublin - Port management services

Ireland

Value: 320,000 Euro