This tender in no longer available.

Tender description

Nukenksmintų medicininių atliekų (kodu 18 01 04) šalinimo aukštesniu nei šalinimas sąvartyne būdu paslaugos.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos

1) sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei paslaugų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti paslaugas techninėje specifikacijoje ir sutartyje numatytais terminais, užsakovas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą paslaugų suteikimo dieną. Paslaugos teikėjo vėluojamos suteikti paslaugos kaina mažinama 0,02 proc. nuo vėluojamų suteikti paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš paslaugos teikėjui mokėtinų sumų;

2) jei paslaugų teikėjas iš esmės pažeidžia sutartį, užsakovas turi teisę taikyti 10 proc. sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius;

3) jei užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su paslaugų teikėju per sutartyje numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 proc. dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas
Tiekėjas ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis numato remtis, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2020-08-18

10:45

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Viešųjų pirkimų skyrius, B326 kabinetas.

Tiekėjai ir jų atstovai procedūroje nedalyvauja.

Type of contest
Open
Data
2020-08-18
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Vietos laikas
10:00

Papildoma informacija

Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Peržiūros institucija

Apygardos teismas

Vilnius

Electronic invoicing will be accepted
taip
Šio skelbimo išsiuntimo data
2020-07-14 Main CPV code 90524000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 125,000

Locations

Lietuva, Vilnius

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 125,000

Maksimalus perkamas kiekis – 500 tonų.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Aquaculture services

Germany

Value: Not specified