This tender in no longer available.

Tender description

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)2900764882Gedimino av.16VilniusLT [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6766Ligestilling mellem mænd og kvinderVedligeholdelse og opdatering af EIGE's værktøjer, ressourcer og andre relaterede tjenester vedrørende kønsstatistikFWC EIGE/2019/OPER/18Det overordnede formål med dette projekt er at vedligeholde, udvikle og opdatere EIGE's database over kønsstatistikker som en central ressource for kønsstatistikker og et værktøj til videnstyring samt at støtte databasens formidlingsproces og andre relaterede tjenester.2740000.0033Hvis tilbudsgiveren ansøger om enten ét (eller flere) parti(er) (nr. 1, 2, 3), skal vedkommende for at undgå situationer med faglig interessekonflikt, der negativt påvirker kontrahentens kapacitet til at udføre en kontrakt (punkt 20.6, bilag 1 i finansforordningen, (FF)), ikke afgive bud på parti 4.Vedligeholdelse, udvikling og opdatering af statistiske data og metadata i EIGE's database over kønsstatistik; overvågning af dens anvendelighed og relevans samt fremstilling af rapporter til støtte af udbredelsesprocessen1Specifikke mål for dette parti er:— regelmæssig ajourføring af databasen vedrørende dens indhold og struktur i alle de omfattede indgangssteder og geografiske områder— identificering af huller i kønsstatistikker og dataindsamling inden for udpegede specifikke områder af relevans for EU's politiske prioriteter vedrørende ligestilling og (om nødvendigt) forbedring af metodologien til sikring af statistikkernes relevans og sammenlignelighed— udarbejdelse af indhold til og regelmæssige opdateringer af websider relateret til databasen— sikring og validering af kvaliteten af statistiske data og metadata— udarbejdelse af rapporter, der analyserer situationen og tendenserne for udpegede nye emner inden for kønsstatistik— overvågning og fremme af kvaliteten og anvendelsen af databasen (udvikling af en overvågningspakke til måling af brugen af databasen for kønsstatistikker, fastlæggelse af interessenternes behov og sikring af, at den fungerer som en værdifuld ressource)— overvågning af præstation og vedligeholdelse af databaseforvaltningssystemet (MongoDB) og databasedesignet.Kvalitet af den foreslåede metodologi34Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcerne20Kvalitetssikringsforanstaltninger20Scenarie2640 %900000.0012Rammeaftalen indgås for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse 12 måneder op til tre gange med virkning fra datoen for dens ikrafttræden. Parterne skal underskrive en specifik kontrakt inden rammeaftalens udløb.Indsamling af data om kvinder og mænd i beslutningstagende positioner, sikring af konsistens og sammenhæng med vedligeholdelse, udvikling og ajourføring af EIGE's database over kønsstatistikker samt udarbejdelse af relaterede rapporter2Partiets målsætninger er:— sikring af kontinuiteten i dataindsamlingen om kvinder og mænd i beslutningstagende stillinger inden for de kvalitetsstandarder, som Europa-Kommissionen tidligere har fastlagt— identificering af huller i kønsstatistikker inden for nye politiske behov vedrørende kvinder og mænd i beslutningstagende stillinger, vurdering af gennemførlighed og indsamling af data med henblik på at afhjælpe sådanne mangler— udarbejdelse af rapporter, der analyserer situationen og tendenserne for kvinder og mænd i beslutningstagende stillinger i EU og andre geografiske områder, der er omfattet af databasen.Kvalitet af den foreslåede metodologi34Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcerne20Kvalitetssikringsforanstaltninger20Scenarie2640 %900000.0012Rammeaftalen indgås for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse 12 måneder op til tre gange med virkning fra datoen for dens ikrafttræden. Parterne skal underskrive en specifik kontrakt inden rammeaftalens udløb.Indsamling af data og metadata om kønsbaseret vold, sikring af konsistens og sammenhæng med vedligeholdelse, udvikling og ajourføring af EIGE's database over kønsstatistikker samt udarbejdelse af relaterede rapporter3Partiets målsætninger er:— regelmæssig opdatering af statistiske data og metadata om kønsbaseret vold i databasen og tilhørende kortlægningstabeller, hvor det er relevant— regelmæssig opdatering af indsamlingen af statistiske data og metadata om EIGE's indikatorer for vold i parforhold fra nationale administrative kilder og/eller andre indikatorer udviklet af EIGE vedrørende kønsbaseret vold— indsamling af data under udpegede specifikke områder for kønsbaseret vold i overensstemmelse med EU's politiske prioriteter vedrørende ligestilling mellem kønnene samt forbedring af metodologien (hvor det er nødvendigt) for at sikre statistikkernes relevans og sammenlignelighed— udarbejdelse af rapporter, der analyserer hyppigheden og tendenser for kønsbaseret vold inden for EU.Kvalitet af den foreslåede metodologi34Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcerne20Kvalitetssikringsforanstaltninger20Scenarie2640 %700000.0012Rammeaftalen indgås for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse 12 måneder op til tre gange med virkning fra datoen for dens ikrafttræden. Parterne skal underskrive en specifik kontrakt inden rammeaftalens udløb.Kvalitetssikring af og teknisk rådgivning om kønsstatistikker, der indsamles, produceres, analyseres og formidles inden for parti 1, 2 og 3 i forbindelse med overensstemmelse med EU's kvalitetsstandarder4Målsætningerne for dette parti er:— revision og validering af leverancer produceret under parti 1, 2 og 3 i rammeaftalen/rammeaftalerne— vurdering af kvaliteten af kønsstatistikker, der indsamles, produceres, analyseres og formidles gennem EIGE's database over kønsstatistikker, og sikring af de højeste kvalitetsstandarder i overensstemmelse med kriterierne for det europæiske statistiske system.Kvalitet af den foreslåede metodologi34Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcerne20Kvalitetssikringsforanstaltninger20Scenarie2640 %240000.0012Rammeaftalen indgås for en periode på 12 måneder med mulighed for forlængelse 12 måneder op til tre gange med virkning fra datoen for dens ikrafttræden. Parterne skal underskrive en specifik kontrakt inden rammeaftalens udløb.Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.2020-08-2714:0062020-08-2810:00EIGE's lokaler.Én bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver må overvære åbningen. Virksomheder bedes meddele deres ønske om deltagelse senest to arbejdsdage i forvejen til kontaktadressen, der er anført i del I) af denne bekendtgørelse. Meddelelsen skal indeholde referencenummeret på dette udbud. Hvis der gælder restriktioner med relation til Covid-19, kan EIGE forbeholde sig ret til ikke at tillade eksterne deltagere.RettenLuxembourg+352 [email protected]://curia.europa.euDen Europæiske OmbudsmandStrasbourg+33 388172313Senest to måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.2020-07-02LitauenVilniusDet overordnede formål med dette projekt er at vedligeholde, udvikle og opdatere EIGE's database over kønsstatistikker som en central ressource for kønsstatistikker og et værktøj til videnstyring samt at støtte databasens formidlingsproces og andre relaterede tjenester.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Liste over og kort beskrivelse af betingelser
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

Procedure

Type of contest
Open
Dato
2020-08-27
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
EN
Betingelser for åbning af bud

2020-08-28

10:00

EIGE's lokaler.

Én bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver må overvære åbningen. Virksomheder bedes meddele deres ønske om deltagelse senest to arbejdsdage i forvejen til kontaktadressen, der er anført i del I) af denne bekendtgørelse. Meddelelsen skal indeholde referencenummeret på dette udbud. Hvis der gælder restriktioner med relation til Covid-19, kan EIGE forbeholde sig ret til ikke at tillade eksterne deltagere.

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
nej
Tidspunkt
14:00

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Den Europæiske Ombudsmand

Strasbourg

+33 388172313

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Retten

Luxembourg

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-02
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Electronic invoicing will be accepted
ja
Precise information on deadline(s) for review procedures
Senest to måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.7 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone