This tender in no longer available.

Tender description

Европейска комисия, Directorate General for Energy, Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'[email protected]://ec.europa.eu/energy/enАнализ на пропуските в системите за управление на постигнатата стойност, използвани от операторите по програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения (NDAP)ENER/D2/2019-238Предмет на поръчката е да се направи оценка на системите за управление на постигнатата стойност (EVMS), въведени от 3-мата оператори по извеждане от експлоатация в рамките на Програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения (NDAP), да се изготви анализ на пропуските в съответствие със стандарт ISO 21508: 2018 и да се предоставят препоръки за въвеждане на рамка относно управлението на постигнатата стойност, която да може да се одитира.79950.00Целите на проучването са:I. Изготвяне на анализ на пропуските относно процесите за управление на постигнатата стойност (EVM) в рамките на NDAP в сравнение с изискванията на стандарт ISO 21508:2018;II. Идентифициране на силните и слабите страни и възможностите за подобряване на системите EVM и NDAP;III. Определяне на критерий за сравнение спрямо избора на други програми, прилагащи системите EVM, включително EVM системата за F4E;IV. Предоставяне на препоръки за въвеждане на рамка за одитиране на системата за EVM за всички 3 програми за извеждане от експлоатация в рамките на NDAP.Качество на предложения подход и методология60Организация на работата и ресурсите20Мерки за контрол на качеството20502019/S 137-336374Анализ на пропуските в системите за управление на постигнатата стойност, използвани от операторите по програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения (NDAP)2019-12-192Cylad Consulting S.A.S.38 rue de BassanoParis7500890000.0079950.00Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/2020-02-05ЛюксембургЛюксембургПредмет на поръчката е да се направи оценка на системите за управление на постигнатата стойност (EVMS), въведени от 3-мата оператори по извеждане от експлоатация в рамките на Програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения (NDAP), да се изготви анализ на пропуските в съответствие със стандарт ISO 21508: 2018 и да се предоставят препоръки за въвеждане на рамка относно управлението на постигнатата стойност, която да може да се одитира.

Процедура

Notice number in the OJ S
2019/S 137-336374
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-02-05
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

12 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 79,950

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Electrical installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 62.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Internal audit services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 900,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650,000 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Services related to printing

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 21.0 million Denar

Italy : Gorizia - Urban planning and landscape architectural services

Italy

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Ireland

Value: 220,000 Euro

United Kingdom : Durham - Road signs

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling