This tender in no longer available.

Tender description

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)98-100, boulevard Konrad [email protected]://www.eib.orghttp://www.eib.org/about/procurementhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6006https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6006Осигуряване на консултантски услуги за Групата на Европейската инвестиционна банка (Групата на ЕИБ) в областта на устойчивосттаПредоставяне на услуги в областта на устойчивостта.600000.002Отчитане на устойчивостта и свързани услуги1Изготвяне и публикуване на доклада за устойчивост на Групата на ЕИБ и конкретни задания за подпомагане или подобряване на процеса по докладване на устойчивостта.475000.0048Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Консултантски услуги в областта на общите изисквания за персонала2Консултантските услуги в областта на общите изисквания за персонала може да включват, но не се ограничават до сравнителен анализ, проучване или изследвания на тенденциите/пазара.125000.0048Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).52020-06-2215:0062020-06-2410:30Офертите ще бъдат отворени чрез непублична процедура. При писмено заявление до ЕИБ (вж. раздел I.1)), на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.4 годиниОбщ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euВ рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.2020-05-15ЛюксембургЛюксембургПредоставяне на услуги в областта на устойчивостта.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Условия за изпълнение на поръчката
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да

Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2020-06-24

10:30

Офертите ще бъдат отворени чрез непублична процедура. При писмено заявление до ЕИБ (вж. раздел I.1)), на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Местно време
15:00
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
EN
The procurement involves the establishment of a framework agreement

5

Дата
2020-06-22

Допълнителна информация

Estimated timing for further notices to be published
4 години
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
да
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-05-15
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]a.eu

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

Bidding information

Bidding deadline

22 Jun 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone