Tender description

Европейска инвестиционна банка98-100. boulevard Konrad AdenauerLuxembourgL-2950SG/AS/Consultant Procurement Contract Management [email protected]://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010026001https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6021Програма за изготвяне и изпълнение на проекти за Източен ТиморAA-010026-001Целта на програмата за изготвяне и изпълнение на проекти е да се осигури подкрепа за изготвянето и изпълнението на инвестиционни проекти, които са издържани от техническа, финансова, икономическа, екологична и социална гледна точка, в секторите на водата, твърдите отпадъци и горското стопанство в Източен Тимор в съответствие с националните и европейските приоритети. Конкретните резултати ще включват проектна линия за проекти и свързани с тях формуляри за проекти за 10 проекта в трите целеви сектора. Трябва да бъдат изготвени пред-проектни проучвания за осъществимост за 6 проекта и проучвания за осъществимост за 3 проекта.4900000.00Източен Тимор.Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).4900000.0036Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Инструмент за инвестиции в африканските, карибските и тихоокеанските държави (ACP) — Споразумение от Котону/Инструмент за инвестиции в Тихия океанВж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).2019/S 141-3463342020-04-1423:5962020-04-2014:00седалище на Европейската инвестиционна банка в Люксембург.При поискване, на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.Общ съдRue du Fort NiedergrunewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.eu2020-02-07ЛюксембургЛюксембургЦелта на програмата за изготвяне и изпълнение на проекти е да се осигури подкрепа за изготвянето и изпълнението на инвестиционни проекти, които са издържани от техническа, финансова, икономическа, екологична и социална гледна точка, в секторите на водата, твърдите отпадъци и горското стопанство в Източен Тимор в съответствие с националните и европейските приоритети. Конкретните резултати ще включват проектна линия за проекти и свързани с тях формуляри за проекти за 10 проекта в трите целеви сектора. Трябва да бъдат изготвени пред-проектни проучвания за осъществимост за 6 проекта и проучвания за осъществимост за 3 проекта.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Списък и кратко описание на условията
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Условия за изпълнение на поръчката
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Процедура

Notice number in the OJ S
2019/S 141-346334
Местно време
23:59
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
EN
Условия за отваряне на офертите

2020-04-20

14:00

седалище на Европейската инвестиционна банка в Люксембург.

При поискване, на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Дата
2020-04-14
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-02-07
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrunewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-2100

[email protected]

http://curia.europa.eu

Bidding information

Bidding deadline

14 Apr 2020

51 days remaining

Total estimated value

EUR 4.9 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Ilford - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 940,000 Pound Sterling

United Kingdom : Southampton - Installation of doors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 630,000 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 162,601 Euro

Malta : Sliema - Building installation work

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Bolton - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Narvik - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified