This tender in no longer available.

Tender description

Европейски парламентDirectorate General for Translation Plateau de Kirchberg BP 1601LuxembourgL-2929Stephane [email protected]://www.europarl.europa.eu/https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4138ПреводПреводачески услуги на хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански езикEP TRAD PPP4 2018 MULTILINGUALЕвропейският парламент, в ролята на възлагащ орган от името на Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, реши да издаде тази покана за участие в търг за сключване на рамкови договори (FWC) за предоставяне на изчерпателни преводачески услуги за управление на преводи на документи от един или няколко изходни езика на следните езици: хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански.6101050.00Превод на хърватски език1В учреждението на изпълнителя.Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на хърватски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 18 000.Качество на теста за управление на проекта за превод10050Превод на немски език2В учреждението на изпълнителя.Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на немски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 23 000.Качество на теста за управление на проекта за превод10050Превод на ирландски език3В учреждението на изпълнителя.Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на ирландски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 18 000.Качество на теста за управление на проекта за превод10050Превод на полски език4В учреждението на изпълнителя.Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на полски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 23 000.Качество на теста за управление на проекта за превод10050Превод на румънски език5В учреждението на изпълнителя.Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на румънски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 23 000.Качество на теста за управление на проекта за превод10050Превод на испански език6В учреждението на изпълнителя.Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на испански. Прогнозният обем страници за превод годишно е 23 000.Качество на теста за управление на проекта за превод100502018/S 213-487618T2/LOT1/HR/IR11Превод на хърватски език2019-12-0410Projectus Grupa d.o.o.Srebrnjak 131aZagreb100001805250.00T2/LOT2/DE2Превод на немски езикT2/LOT3/GA3Превод на ирландски езикT2/LOT4/PL/IR14Превод на полски език2019-12-047Amplexor Latvia SIAPlace 11, Sporta Iela 11, 7th floorRigaLV-10131692800.00T2/LOT4/PL/IR24Превод на полски език2019-12-047Skrivanek s.r.o.Na Dolinach 22Praha147001692800.00T2/LOT4/PL/IR34Превод на полски език2019-12-047GTC AMG sp. z o.o.Ulica Rolna 155AWarszawa02-7291692800.00T2/LOT5/RO/IR15Превод на румънски език2019-12-049International Languages SRLCalea Călărași, No 253, bloc 67, scara 2, etaj 7, apart. 64, sectorul 3Bucharest030619874000.00T2/LOT6/ES/IR16Превод на испански език2019-12-0415Amplexor Latvia SIAPlace 11, Sporta Iela 11, 7th floorRigaLV-10131729000.00T2/LOT6/ES/IR26Превод на испански език2019-12-0415Ubiqus Spain S.L.U.Virgen de los Peligros 3-3BMadridES-280131729000.00За настоящата процедура за обществена поръчка Европейският парламент действа като възлагащ орган от името на следните оторизиращи органи: Европейския икономически и социален комитет и Европейския комитет на регионите.Сумите, посочени в раздел V) —„ Възлагане на поръчка“, се отнасят за сумата на обособената позиция.Настоящото обявление за възлагане на поръчка анулира и заменя обявлението за възлагане на поръчка 2019/S 243-596089, публикувано на 17.12.2019 г.Общ съд на Съда на Европейския съюзRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 433766http://curia.europa.eu/Всяко обжалване на решението за възлагане трябва да бъде подадено в рамките на 2 месеца от датата на уведомяване за решението за възлагане.Общ съд на Съда на Европейския съюзRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 433766http://curia.europa.eu/2020-02-03ЛюксембургЛюксембургЕвропейският парламент, в ролята на възлагащ орган от името на Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, реши да издаде тази покана за участие в търг за сключване на рамкови договори (FWC) за предоставяне на изчерпателни преводачески услуги за управление на преводи на документи от един или няколко изходни езика на следните езици: хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански.

Процедура

Вид на конкурса
Open
The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Notice number in the OJ S
2018/S 213-487618
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Допълнителна информация

За настоящата процедура за обществена поръчка Европейският парламент действа като възлагащ орган от името на следните оторизиращи органи: Европейския икономически и социален комитет и Европейския комитет на регионите.

Сумите, посочени в раздел V) —„ Възлагане на поръчка“, се отнасят за сумата на обособената позиция.

Настоящото обявление за възлагане на поръчка анулира и заменя обявлението за възлагане на поръчка 2019/S 243-596089, публикувано на 17.12.2019 г.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Всяко обжалване на решението за възлагане трябва да бъде подадено в рамките на 2 месеца от датата на уведомяване за решението за възлагане.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-02-03
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Съда на Европейския съюз

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 433766

http://curia.europa.eu/

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Общ съд на Съда на Европейския съюз

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 433766

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

14 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 6.1 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro