This tender in no longer available.

Tender description

Liha ja lihatoodete ostmine hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel Tallinna, Tartu ja Viru vanglale.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Pakkuja viimase 3 riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta keskmine netokäive (müügitulu) peab olema vähemalt 200 000 EUR.

Pakkuja esitab esialgse tõendina hankepassis kinnituse netokäibenõude tingimuse täitmise kohta. Pakkuja võib hankepassis märkida viimase 3 lõppenud majandusaasta netokäibe suurused.

Hankija kontrollib esitatud andmeid hankijale avalikes andmekogudes kättesaadava info kaudu. Hankija nõudmisel esitab pakkuja 3 viimase lõppenud majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Pakkuja peab olema registreeritud tegevusloaga toidukäitlejana oma asukohamaa vastavas infosüsteemis (Eesti pakkujad Veterinaar- ja Toiduameti Järelevalve infosüsteemis) vähemalt ühes järgnevas loetelus väljatoodud käitlemisvaldkonnas: 1) liha käitlemine; 2) jaekaubandus; 3) hulgikaubandus.

Eestis registreeritud pakkuja puhul teeb hankija järelepärimise Veterinaar- ja Toiduameti Järelevalve infosüsteemis iseseisvalt.

Pakkuja esitab esialgse tõendina vastava kinnituse hankepassis. Hankija nõudmisel esitab pakkuja vajalikud dokumendid.Hankemenetlus

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
ei
Pakkumuste avamise tingimused

2018-10-31

16:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement
jah
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
ET
Kohalik aeg
16:00
Kuupäev
2018-10-31
Konkursi liik
Open

Lisateave

Lisateave
Lisateabe dokument asub hankedokumendid lehel, nimetusega „Lisateave“.
Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2018-09-29
Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

See on korduv hange
ei Main CPV code 15100000

Bidding information

Bidding deadline

31 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 729,000

Locations

Eesti, Tallinn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Kaupade ostmine Tallinna vanglale

Value

EUR Not specified

Kaupade ostmine Tallinna vanglale

Liha ja lihatoodete (edaspidi kaubad) müümine vastavalt ostja poolt esitatud tellimustele kui ka tellitud kaupade tarnimine ostja aadressile. Kaupade tarnimine hõlmab lisaks kaupade transpordile ostja aadressile ka kaupade mahalaadimist ostja poolt määratud asukohta.

NB! Tallinna Vanglasse kaupa tarnival autol ei tohi olla peale Tallinna Vangla kauba muud kaupa.

Main site or place of performance

Tallinna Vangla: Linnaaru tee 5, Soodevahe küla, Rae vald

Kaupade ostmine Tartu vanglale

Value

EUR Not specified

Kaupade ostmine Tartu vanglale Liha ja lihatoodete (edaspidi kaubad) müümine vastavalt ostja poolt esitatud tellimustele kui ka tellitud kaupade tarnimine ostja aadressile. Kaupade tarnimine hõlmab lisaks kaupade transpordile ostja aadressile ka kaupade mahalaadimist ostja poolt määratud asukohta.

Main site or place of performance

Tartu Vangla: Turu 56, 51014 Tartu

Kaupade ostmine Viru vanglale

Value

EUR Not specified

Kaupade ostmine Viru vanglale Liha ja lihatoodete (edaspidi kaubad) müümine vastavalt ostja poolt esitatud tellimustele kui ka tellitud kaupade tarnimine ostja aadressile. Kaupade tarnimine hõlmab lisaks kaupade transpordile ostja aadressile ka kaupade mahalaadimist ostja poolt määratud asukohta.

Main site or place of performance

Viru Vangla: Ülesõidu 1, 41536 Jõhvi

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Brixham - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Norway : Kjeller - Prepared and preserved fish

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Tetovo - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Gilmorton - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Miscellaneous food products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Kildare - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 37.2 million Euro

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 170,358 Pound Sterling