This tender in no longer available.

Tender description

Europejski Bank Inwestycyjny98-100. boulevard Konrad AdenauerLuxembourgL-2950SG/AS/Consultant Procurement Contract Management [email protected]://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010026001https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6021Program przygotowania i realizacji projektu dla Timoru WschodniegoAA-010026-001Celem programu dotyczącego przygotowania i realizacji projektów jest wsparcie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych uzasadnionych z punktu widzenia techniki, finansów, ekonomii, środowiska i kwestii społecznych w wybranych kwalifikujących się sektorach wody, odpadów stałych i leśnictwa w Timorze Wschodnim zgodnie z priorytetami krajowymi i priorytetami UE. Konkretne rezultaty obejmują gotowe do realizacji projekty i powiązane karty projektowe na potrzeby 10 projektów w 3 sektorach docelowych. Dla 6 projektów należy wykonać wstępne studia wykonalności a dla 3 studia wykonalności.4900000.00Timor Wschodni.Zob. adres internetowy w pkt I.3).4900000.0036Zob. adres internetowy w pkt I.3).Fundusz inwestycyjny krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) — Umowa z Kotonu / Instrument inwestycyjny dla regionu PacyfikuZob. adres internetowy w pkt I.3).Zob. adres internetowy w pkt I.3).Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.Zob. adres internetowy w pkt I.3).2019/S 141-3463342020-04-1423:5962020-04-2014:00siedziba EBI w Luksemburgu.Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają na wniosek pisemną dokumentację otwarcia ofert.SądRue du Fort NiedergrunewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.eu2020-02-07LuksemburgLuksemburgCelem programu dotyczącego przygotowania i realizacji projektów jest wsparcie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych uzasadnionych z punktu widzenia techniki, finansów, ekonomii, środowiska i kwestii społecznych w wybranych kwalifikujących się sektorach wody, odpadów stałych i leśnictwa w Timorze Wschodnim zgodnie z priorytetami krajowymi i priorytetami UE. Konkretne rezultaty obejmują gotowe do realizacji projekty i powiązane karty projektowe na potrzeby 10 projektów w 3 sektorach docelowych. Dla 6 projektów należy wykonać wstępne studia wykonalności a dla 3 studia wykonalności.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Wykaz i krótki opis warunków
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2019/S 141-346334
Data
2020-04-14
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
EN
Czas lokalny
23:59
Warunki otwarcia ofert

2020-04-20

14:00

siedziba EBI w Luksemburgu.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają na wniosek pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrunewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-2100

[email protected]

http://curia.europa.eu

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-07
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie

Bidding information

Bidding deadline

14 Apr 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 4.9 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified