Tender description

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)98-100, boulevard Konrad [email protected]://www.eib.orghttp://www.eib.org/about/procurementhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6006https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6006Świadczenie usług dla Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (grupy EBI) w dziedzinie zrównoważonego rozwojuŚwiadczenie usług w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.600000.002Sprawozdawczość w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz powiązane usługi1Opracowanie i opublikowanie raportu grupy EBI dotyczącego zrównoważonego rozwoju oraz konkretne zadania w celu wsparcia lub usprawnienia procesu sprawozdawczego w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.475000.0048Zob. adres internetowy w pkt I.3).Usługi doradcze w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu2Usługi doradcze dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, mogące obejmować między innymi analizy porównawcze, badania trendów/rynku lub opracowania.125000.0048Zob. adres internetowy w pkt I.3).Zob. adres internetowy w pkt I.3).Zob. adres internetowy w pkt I.3).52020-06-2215:0062020-06-2410:30Otwarcie ofert odbędzie się podczas sesji niepublicznej. Na pisemny wniosek skierowany do EBI (zob. pkt I.1)) wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają pisemną dokumentację otwarcia ofert.4 lataSądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euw ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.2020-05-15LuksemburgLuksemburgŚwiadczenie usług w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Warunki realizacji umowy
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

10:30

Otwarcie ofert odbędzie się podczas sesji niepublicznej. Na pisemny wniosek skierowany do EBI (zob. pkt I.1)) wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Czas lokalny
15:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
EN
The procurement involves the establishment of a framework agreement

5

Data
2020-06-22

Informacje uzupełniające

Estimated timing for further notices to be published
4 lata
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-15
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.

Bidding information

Bidding deadline

22 Jun 2020

18 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Fire and explosion protection and control consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Snowblowers

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Event services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Preservation services of exhibits and specimens

Ireland

Value: 150,000 Euro