Tender description

Euroopa Komisjon, Directorate General for Energy, Directorate D – Nuclear energy, safety and ITER1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'[email protected]://ec.europa.eu/energy/https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6392https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6392Euroopa Liidu liikmesriikides vastavalt nõukogu direktiivi 2013/59/Euratom (BSSi direktiiv) nõuetele kehtestatud riiklike radooni tegevuskavade läbivaatus ja hindamineENER/LUX/2020/OP/0006Kõnealuse projekti eesmärk on vaadata üle ja anda üksikasjalik hinnang riiklike radooni tegevuskavade kehtestamisele ELi liikmesriikides ja Ühendkuningriigis vastavalt nõukogu direktiivis 2013/59/Euratom (millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest („BSSi direktiiv”)) sätestatud nõuetele, pöörates erilist tähelepanu neis tegevuskavades määratletud meetmete praktilisele elluviimisele. See hõlmab meetmete (sh siseruumide õhu radoonisisalduse määramise strateegia, alade piiritlemine, töökohtade ja üldkasutatavate ehitiste, kus mõõtmised on vajalikud, tuvastamine, viitetasemete kehtestamine, kohustuste kindlaksmääramine, radoonikiirituse vähendamise strateegiad, teavitamisstrateegiad, parandusmeetmed, rahaline toetamine, pikaajaliste eesmärkide kehtestamine jne) praktilist elluviimist ja kohaldamist.250000.00Töövõtja täidab järgmisi ülesandeid.• Nende pädevate asutuste tuvastamine Euroopa Liidu liikmesriikides ja Ühendkuningriigis, kes vastutavad riikliku radooni tegevuskava kehtestamise eest, ja nende asutuste tuvastamine, kellele on tehtud ülesandeks kõigi tegevuskavas määratletud osade praktiline elluviimine.• Tuvastatud pädevate asutustega kontaktide loomine.• Kõigis ELi liikmesriikides ja Ühendkuningriigis vastavalt BSSi direktiivis sätestatud nõuetele kehtestatud riiklike radooni tegevuskavade ülevaatus ja üksikasjalik analüüs.• Radooni riiklikes tegevuskavades määratletud meetmete (sh siseruumide õhu radoonisisalduse määramise strateegia, alade piiritlemine, töökohtade ja üldkasutatavate ehitiste, kus mõõtmised on vajalikud, tuvastamine, viitetasemete kehtestamine, kohustuste kindlaksmääramine, radoonikiirituse vähendamise strateegiad, teavitamisstrateegiad, parandusmeetmed, rahaline toetamine, pikaajaliste eesmärkide kehtestamine jne) praktilise rakendamise ja meetmete kohaldamise ülevaatus ja üksikasjalik analüüs. Kõnealune ülesanne hõlmab ülevaadet selle kohta, millised BSSi direktiivi XVIII lisas määratletud osad on praktikas ellu viidud ja kuidas.• Kõigi ELi liikmesriikide ja Ühendkuningriigi riikliku radooni tegevuskava elluviimise võrdlev horisontaalanalüüs.• Uuringu tulemusi käsitleva avaldamiskõlbuliku aruande ettevalmistamine, milles tehakse kokkuvõte kõigi ELi liikmesriikide ja Ühendkuningriigi kehtestatud riiklike radooni tegevuskavade analüüsist, tegevuskavades määratletud meetmete praktilise elluviimise analüüsist ning kõigi ELi liikmesriikide ja Ühendkuningriigi rakendatud riikliku radooni tegevuskava võrdlevast horisontaalanalüüsist.• Uuringu tulemuste tutvustamiseks ja läbi arutamiseks tööseminari korraldamine.250000.00242020-07-1516:0062020-07-1710:00Euroopa Komisjon, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530, LUKSEMBURG.ÜldkohusRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euVt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.2020-05-12LuksemburgLuxembourgKõnealuse projekti eesmärk on vaadata üle ja anda üksikasjalik hinnang riiklike radooni tegevuskavade kehtestamisele ELi liikmesriikides ja Ühendkuningriigis vastavalt nõukogu direktiivis 2013/59/Euratom (millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest („BSSi direktiiv”)) sätestatud nõuetele, pöörates erilist tähelepanu neis tegevuskavades määratletud meetmete praktilisele elluviimisele. See hõlmab meetmete (sh siseruumide õhu radoonisisalduse määramise strateegia, alade piiritlemine, töökohtade ja üldkasutatavate ehitiste, kus mõõtmised on vajalikud, tuvastamine, viitetasemete kehtestamine, kohustuste kindlaksmääramine, radoonikiirituse vähendamise strateegiad, teavitamisstrateegiad, parandusmeetmed, rahaline toetamine, pikaajaliste eesmärkide kehtestamine jne) praktilist elluviimist ja kohaldamist.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Selection criteria as stated in the procurement documents
jah
Selection criteria as stated in the procurement documents
jah

Hankemenetlus

Pakkumuste avamise tingimused

2020-07-17

10:00

Euroopa Komisjon, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530, LUKSEMBURG.

Konkursi liik
Open
Kohalik aeg
16:00
Kuupäev
2020-07-15
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
SV
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah

Lisateave

See on korduv hange
ei
Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2020-05-12
Precise information on deadline(s) for review procedures
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Läbivaatamise eest vastutav organ

Üldkohus

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu

Bidding information

Bidding deadline

15 Jul 2020

48 days remaining

Total estimated value

EUR 250,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone