This tender in no longer available.

Tender description

Euroopa Komisjon, Directorate-General for Energy, Directorate D – Nuclear Energy, Safety and ITER1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'[email protected]://ec.europa.eu/energy/enTuumarajatiste käitusest kõrvaldamise abiprogrammide raames käitajate poolt rakendatavate saavutatud väärtuse analüüsi süsteemide hälbeanalüüsENER/D2/2019-238Lepingu eesmärk on anda hinnang 3 käitaja poolt tuumarajatiste käitusest kõrvaldamise abiprogrammi (Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP)) raames sisse seatud saavutatud väärtuse analüüsi (Earned Value Management (EVM)) süsteemidele (EVMS), et seada sisse standardile ISO 21508:2018 vastav hälbeanalüüs ning anda soovitusi auditeeritava saavutatud väärtuse analüüsi raamistiku juurutamiseks.79950.00Uuringu eesmärgid on järgmised:I. seada NDAPs sisse standardi ISO 21508:2018 nõuetega võrreldav EVMi meetodite hälbeanalüüs;II. määrata kindlaks tugevad ja nõrgad küljed ning võimalused NDAP EVM süsteemide täiustamiseks;III. määratleda võrdluses muude EVMi süsteeme rakendavate programmide valikuga lähtekoht, sh EVMi süsteem ühisettevõtte Fusion for Energy (F4E) jaoks;IV. anda soovitusi, pidades silmas NDAPi raames auditeeritava EVMi raamistiku juurutamist kõigi 3 käitusest kõrvaldamise programmi jaoks.pakutud käsitlusviisi ja metoodika kvaliteet60töökorraldus ja vahendid20kvaliteedikontrolli meetmed20502019/S 137-336374Tuumarajatiste käitusest kõrvaldamise abiprogrammide raames käitajate poolt rakendatavate saavutatud väärtuse analüüsi süsteemide hälbeanalüüs2019-12-192Cylad Consulting S.A.S.38 rue de BassanoParis7500890000.0079950.00ÜldkohusRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/ÜldkohusRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/2020-02-05LuksemburgLuxembourgLepingu eesmärk on anda hinnang 3 käitaja poolt tuumarajatiste käitusest kõrvaldamise abiprogrammi (Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP)) raames sisse seatud saavutatud väärtuse analüüsi (Earned Value Management (EVM)) süsteemidele (EVMS), et seada sisse standardile ISO 21508:2018 vastav hälbeanalüüs ning anda soovitusi auditeeritava saavutatud väärtuse analüüsi raamistiku juurutamiseks.

Hankemenetlus

Notice number in the OJ S
2019/S 137-336374
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah
Konkursi liik
Open

Lisateave

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2020-02-05
Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Üldkohus

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Läbivaatamise eest vastutav organ

Üldkohus

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

12 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 79,950

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Electrical installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 62.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Internal audit services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 900,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650,000 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Services related to printing

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 21.0 million Denar

Italy : Gorizia - Urban planning and landscape architectural services

Italy

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Ireland

Value: 220,000 Euro

United Kingdom : Durham - Road signs

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling