This tender in no longer available.

Tender description

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'[email protected]://ec.europa.eu/energy/enGapanalys av system som tillämpar resultatvärdesmetoden och som används av operatörer inom ramen för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling (Nuclear Decommissioning Assistance programmes - NDAP)ENER/D2/2019-238Syftet med detta kontrakt är att utvärdera de system som tillämpar resultatvärdesmetoden (Earned Value Managements Systems - EVMS), som inrättats av de 3 avvecklingsoperatörer, som verkar inom ramen för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling (NDAP) att upprätta en gapanalys mot standard ISO 21508:2018 samt att tillhandahålla rekommendationer avseende införandet av ett reviderbart ramverk för resultatvärdesmetoden.79950.00Syftena med undersökningen är följande:I. Att upprätta en gapanalys av EVM-processerna inom ramen för NDAP jämfört med kraven under standard ISO 21508:2018.II. Identifiera styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter hos EVM-systemen inom ramen för NDAP.III. Fastställa en riktmärkning i relation till en uppsättning andra program som implementerat EVM-system, inklusive EVM-systemet vid F4E.IV. Tillhandahålla rekommendationer mot bakgrund av införandet av ett reviderbart ramverk för EVM för samtliga 3 avvecklingsprogram inom NDAP.Kvaliteten på det föreslagna tillvägagångssättet och metodiken60Organisering av arbetet och resurser20Åtgärder för kvalitetskontroll20502019/S 137-336374Gapanalys av system som tillämpar resultatvärdesmetoden och som används av operatörer inom ramen för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling (Nuclear Decommissioning Assistance programmes - NDAP)2019-12-192Cylad Consulting S.A.S.38 rue de BassanoParis7500890000.0079950.00TribunalenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/TribunalenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/2020-02-05LuxemburgLuxemburgSyftet med detta kontrakt är att utvärdera de system som tillämpar resultatvärdesmetoden (Earned Value Managements Systems - EVMS), som inrättats av de 3 avvecklingsoperatörer, som verkar inom ramen för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling (NDAP) att upprätta en gapanalys mot standard ISO 21508:2018 samt att tillhandahålla rekommendationer avseende införandet av ett reviderbart ramverk för resultatvärdesmetoden.

Förfarande

Notice number in the OJ S
2019/S 137-336374
Typ av projekttävling
Open
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2020-02-05
Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Organ som kan lämna information om överprövning

Tribunalen

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

12 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 79,950

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Legal services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 2.6 million Euro

Ireland : Cork - Telecommunications services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Kristiansand - Uninterruptible power supplies

Norway

Value: Not specified

Ireland : Galway - Quantity surveying services

Ireland

Value: 2.6 million Euro