This tender in no longer available.

Tender description

Európska komisia, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'[email protected]://ec.europa.eu/energy/enAnalýza nedostatkov v systémoch riadenia získanej hodnoty používaných prevádzkovateľmi v rámci programov pomoci pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky (NDAP)ENER/D2/2019-238Predmetom obstarávania je posúdenie systémov riadenia získanej hodnoty (Earned Value Management – EVM), ktoré zaviedli 3 prevádzkovatelia v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky v rámci programu pomoci pri vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (Nuclear Decommissioning Assistance programmes – NDAP), s cieľom stanoviť analýzu nedostatkov v porovnaní s normou ISO 21508: 2018, a poskytnúť odporúčania na zavedenie auditovateľného rámca pre správu získanej hodnoty.79950.00Ciele tejto štúdie sú:I. Vytvoriť analýzu nedostatkov procesov EVM v NDAP v porovnaní s požiadavkami normy ISO 21508:2018;II. Identifikovať silné a slabé stránky a príležitosti na zlepšenie systémov NDAP EVM;III. Definovať referenčnú hodnotu voči výberu iných programov, ktoré implementujú systémy EVM, vrátane systému EVM pre F4E;IV. Poskytnúť odporúčania s cieľom zaviesť auditovateľný rámec EVM pre všetky 3 programy vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky v rámci NDAP.Kvalita navrhovaného prístupu a metodiky60Organizácia práce a zdrojov20Opatrenia na kontrolu kvality20502019/S 137-336374Analýza nedostatkov v systémoch riadenia získanej hodnoty používaných prevádzkovateľmi v rámci programov pomoci pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky (NDAP)2019-12-192Cylad Consulting S.A.S.38 rue de BassanoParis7500890000.0079950.00Všeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/Všeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/2020-02-05LuxemburskoLuxemburgPredmetom obstarávania je posúdenie systémov riadenia získanej hodnoty (Earned Value Management – EVM), ktoré zaviedli 3 prevádzkovatelia v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky v rámci programu pomoci pri vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (Nuclear Decommissioning Assistance programmes – NDAP), s cieľom stanoviť analýzu nedostatkov v porovnaní s normou ISO 21508: 2018, a poskytnúť odporúčania na zavedenie auditovateľného rámca pre správu získanej hodnoty.

Postup

Druh súťaže
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 137-336374
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno

Doplnkové informácie

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Dátum odoslania tohto oznámenia
2020-02-05
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

12 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 79,950

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified