This tender in no longer available.

Tender description

Európsky parlamentDirectorate General for Translation Plateau de Kirchberg BP 1601LuxembourgL-2929Stephane [email protected]://www.europarl.europa.eu/https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4138PrekladPrekladateľské služby do chorvátčiny, nemčiny, írčiny, poľštiny, rumunčiny a španielčinyEP TRAD PPP4 2018 MULTILINGUALEurópsky parlament ako verejný obstarávateľ v mene Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov sa rozhodol vydať túto výzvu na predkladanie ponúk na uzatváranie rámcových zmlúv o poskytovaní komplexných prekladateľských služieb na riadenie prekladov z viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do nasledujúcich jazykov: chorvátčina, nemčina, írčina, poľština, rumunčina a španielčina.6101050.00Preklad do chorvátčiny1Miesto sídla dodávateľa.Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do chorvátčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 18 000 strán ročne.Kvalita testu riadenia prekladateľských projektov10050Preklad do nemčiny2Miesto sídla dodávateľa.Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do nemčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 23 000 strán ročne.Kvalita testu riadenia prekladateľských projektov10050Preklad do írčiny3Miesto sídla dodávateľa.Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do írčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 18 000 strán ročne.Kvalita testu riadenia prekladateľských projektov10050Preklad do poľštiny4Miesto sídla dodávateľa.Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do poľštiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 23 000 strán ročne.Kvalita testu riadenia prekladateľských projektov10050Preklad do rumunčiny5Miesto sídla dodávateľa.Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do rumunčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 23 000 strán ročne.Kvalita testu riadenia prekladateľských projektov10050Preklad do španielčiny6Miesto sídla dodávateľa.Poskytovanie prekladateľských služieb viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do španielčiny. Odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 23 000 strán ročne.Kvalita testu riadenia prekladateľských projektov100502018/S 213-487618T2/LOT1/HR/IR11Preklad do chorvátčiny2019-12-0410Projectus Grupa d.o.o.Srebrnjak 131aZagreb100001805250.00T2/LOT2/DE2Preklad do nemčinyT2/LOT3/GA3Preklad do írčinyT2/LOT4/PL/IR14Preklad do poľštiny2019-12-047Amplexor Latvia SIAPlace 11, Sporta Iela 11, 7th floorRigaLV-10131692800.00T2/LOT4/PL/IR24Preklad do poľštiny2019-12-047Skrivanek s.r.o.Na Dolinach 22Praha147001692800.00T2/LOT4/PL/IR34Preklad do poľštiny2019-12-047GTC AMG Sp. z o.o.Ulica Rolna 155AWarszawa02-7291692800.00T2/LOT5/RO/IR15Preklad do rumunčiny2019-12-049International Languages SRLCalea Călărași, No 253, bloc 67, scara 2, etaj 7, apart. 64, sectorul 3Bucharest030619874000.00T2/LOT6/ES/IR16Preklad do španielčiny2019-12-0415Amplexor Latvia SIAPlace 11, Sporta Iela 11, 7th floorRigaLV-10131729000.00T2/LOT6/ES/IR26Preklad do španielčiny2019-12-0415Ubiqus Spain S.L.U.Virgen de los Peligros 3-3BMadridES-280131729000.00Pri tomto obstarávacom konaní koná Európsky parlament ako verejný obstarávateľ v mene týchto povoľujúcich orgánov: Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov.Hodnoty opísané v oddieloch V) – Zmluva s dodávateľom (Award contract) sa vzťahujú na hodnotu časti.Toto oznámenie o výsledku verejného obstarávania ruší a nahrádza oznámenie o výsledku verejného obstarávania č. 2019/S 243-596089 publikované 17.12.2019.Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únieRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 433766http://curia.europa.eu/Akékoľvek odvolanie proti rozhodnutiu o výsledku verejného obstarávania sa musí predložiť do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení obstarávania.Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únieRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 433766http://curia.europa.eu/2020-02-03LuxemburskoLuxemburgEurópsky parlament ako verejný obstarávateľ v mene Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov sa rozhodol vydať túto výzvu na predkladanie ponúk na uzatváranie rámcových zmlúv o poskytovaní komplexných prekladateľských služieb na riadenie prekladov z viacjazyčných a jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov do nasledujúcich jazykov: chorvátčina, nemčina, írčina, poľština, rumunčina a španielčina.

Postup

Druh súťaže
Open
The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Notice number in the OJ S
2018/S 213-487618
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

Pri tomto obstarávacom konaní koná Európsky parlament ako verejný obstarávateľ v mene týchto povoľujúcich orgánov: Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov.

Hodnoty opísané v oddieloch V) – Zmluva s dodávateľom (Award contract) sa vzťahujú na hodnotu časti.

Toto oznámenie o výsledku verejného obstarávania ruší a nahrádza oznámenie o výsledku verejného obstarávania č. 2019/S 243-596089 publikované 17.12.2019.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Akékoľvek odvolanie proti rozhodnutiu o výsledku verejného obstarávania sa musí predložiť do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení obstarávania.
Dátum odoslania tohto oznámenia
2020-02-03
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 433766

http://curia.europa.eu/

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 433766

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

14 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 6.1 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Legal services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 2.6 million Euro

Ireland : Cork - Telecommunications services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Kristiansand - Uninterruptible power supplies

Norway

Value: Not specified

Ireland : Galway - Quantity surveying services

Ireland

Value: 2.6 million Euro