This tender in no longer available.

Tender description

Unia Europejska, délégation auprès de la république de Madagascar et de l'Union des ComoresTour Zital 9e étage – AnkorondranoAntananarivo 101Chef d'[email protected]://eeas.europa.eu/delegationshttps://eeas.europa.eu/delegations/madagascar/area/jobs-funds_frhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5258Usługi bezpieczeństwa dla biura Unii Europejskiej na KomorachEEAS/MDGA/2019/CPN/0034Wykonawca musi zapewnić zasoby ludzkie i materialne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia, za które odpowiada instytucja zamawiająca. Podstawowe usługi, jakich się oczekuje, mogą zawierać, między innymi, dostarczenie pracowników ochrony, „aktywnych” systemów monitorowania GPS/GPRS, systemów alarmowych oraz systemów telewizji przemysłowej.960000.00Usługi ochrony1Moroni, Komory.Wykonawca musi zapewnić zasoby ludzkie i materialne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia, za które odpowiada instytucja zamawiająca.935000.0072Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).5Nie ogranicza się liczby kandydatów.Środki administracyjne UEJak wskazano w zaproszeniu do udziału, wnioski o dopuszczenie do udziału mogą zostać przesłane albo do biura Unii Europejskiej w Związku Komorów w Moroni, albo do delegatury Unii Europejskiej w Republice Madagaskaru w Antananarivo.Systemy bezpieczeństwa2Moroni, Komory.Techniczne systemy bezpieczeństwa i zabezpieczeń25000.0072Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).5Nie ogranicza się liczby kandydatów.Środki administracyjne UEJak wskazano w zaproszeniu do udziału, wnioski o dopuszczenie do udziału mogą zostać przesłane albo do biura Unii Europejskiej w Związku Komorów w Moroni, albo do delegatury Unii Europejskiej w Republice Madagaskaru w Antananarivo.Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).Zapewnienie odpowiedniej mobilizacji i składu zespołu ds. bezpieczeństwa oraz ciągłości działalności delegatury.2020-01-179Co 4 do 6 lat.SądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euZob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).2019-12-11MadagaskarAntananarywaWykonawca musi zapewnić zasoby ludzkie i materialne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia, za które odpowiada instytucja zamawiająca. Podstawowe usługi, jakich się oczekuje, mogą zawierać, między innymi, dostarczenie pracowników ochrony, „aktywnych” systemów monitorowania GPS/GPRS, systemów alarmowych oraz systemów telewizji przemysłowej.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Warunki realizacji umowy
Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak

Procedura

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
tak
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Zapewnienie odpowiedniej mobilizacji i składu zespołu ds. bezpieczeństwa oraz ciągłości działalności delegatury.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury
tak
Data
2020-01-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
SV

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-11
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Estimated timing for further notices to be published
Co 4 do 6 lat.
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

Bidding information

Bidding deadline

17 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 960,000

Locations

Madagaskar, Antananarywa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Usługi ochrony

Value

EUR 935,000

Usługi ochrony Wykonawca musi zapewnić zasoby ludzkie i materialne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia, za które odpowiada instytucja zamawiająca.

Main site or place of performance

Moroni, Komory.

Envisaged number of candidates

5

Yes

Środki administracyjne UE

Additional information

Jak wskazano w zaproszeniu do udziału, wnioski o dopuszczenie do udziału mogą zostać przesłane albo do biura Unii Europejskiej w Związku Komorów w Moroni, albo do delegatury Unii Europejskiej w Republice Madagaskaru w Antananarivo.

Description of renewals

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Nie ogranicza się liczby kandydatów.

Systemy bezpieczeństwa

Value

EUR 25,000

Systemy bezpieczeństwa Techniczne systemy bezpieczeństwa i zabezpieczeń

Main site or place of performance

Moroni, Komory.

Envisaged number of candidates

5

Yes

Środki administracyjne UE

Additional information

Jak wskazano w zaproszeniu do udziału, wnioski o dopuszczenie do udziału mogą zostać przesłane albo do biura Unii Europejskiej w Związku Komorów w Moroni, albo do delegatury Unii Europejskiej w Republice Madagaskaru w Antananarivo.

Description of renewals

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Nie ogranicza się liczby kandydatów.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

Norway : Stavanger - Design consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Drammen - Management-related services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Personnel-training services

Ireland

Value: 4.2 million Euro

United Kingdom : Belfast - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

Germany : Cologne - Infrastructural Facility Management

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling