Tender description

Adásvételi keretszerződés keretében tűzoltó gépjárművek gyártásánál használt elektromos alapanyagok beszerzése három részben:

1. rész: Általános elektromos szerelési anyagok beszerzése

2. rész: LED-es világító testek és tehergépkocsi lámpatestek beszerzése

3. rész: Megkülönböztető fény- és hangjelző eszközök beszerzéseEljárás

Type of contest
Open
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Notice number in the OJ S
2018/S 184-415641

Kiegészítő információk

További információk

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontja szerinti adatok:

b) Eljárási részenként a nyertes ajánlattevő adószáma:

1. részben nyertes ajánlattevő (TULIPÁLMA Holland-Magyar Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.) adószáma: 29132397243

2. részben nyertes ajánlattevő (TULIPÁLMA Holland-Magyar Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.) adószáma: 29132397243

3. részben nyertes ajánlattevő ("SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) adószáma: 12194432241

c) Eljárási részenként az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. részben:

TULIPÁLMA Holland-Magyar Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1213 Budapest, Pálma utca 66.), adószáma: 29132397243

RIPCA Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.), adószáma: 13187367242

2. részben:

TULIPÁLMA Holland-Magyar Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1213 Budapest, Pálma utca 66.), adószáma: 29132397243

3. részében:

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1037 Budapest, Pomázi út 15.), adószáma: 12194432241

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2019-01-29
Precise information on deadline(s) for review procedures
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a Kbt. 148. § rendelkezései szerint. Main CPV code 31681410

Award details

This tender awarded a total of HUF 141,955,145 to 3 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

HUF 142.0 million

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Általános elektromos szerelési anyagok beszerzése

Value

HUF Not specified

Általános elektromos szerelési anyagok beszerzése

Tűzoltó gépjárművek gyártásánál használt általános elektromos szerelési anyagok beszerzése adásvételi keretszerződés keretében (alapmennyiség: 382 755 db).

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a leszállítást követően közvetlenül az áru fuvareszközről történő lerakodása és az ajánlatkérő által meghatározott helyre történő berakodása. Nyertes ajánlattevő saját költségén köteles gondoskodni a le- és berakodáshoz szükséges eszközök és munkaerő biztosításáról.

Az Ajánlattevő az ajánlatában kizárólag gyári új, bontatlan csomagolású termékeket ajánlhat meg. Szállítási határidő: a nyertes ajánlat szerint, az egyedi megrendelés kézhezvételétől számított legfeljebb 20 munkanap. Jótállási határidő: 24 hónap.

A termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak. A nyertes ajánlattevőnek, mint szállítónak vállalnia kell a felhasználáskor szükséges műszaki információk teljes körű, írásbeli biztosítását.

A termékeknek rendelkeznie kell egyedi vonalkódos azonosítóval. Nem egyedi, hanem gyűjtőkiszerelésű áruk esetén az egyedi vonalkódos megjelölés helyett a doboz (kiszerelési egység) vonalkóddal történő ellátása szükséges.

Az alternatív ajánlattétel kizártságára tekintettel - valamennyi rész esetében - beszerzendő termékenként (soronként) kizárólag egy termék ajánlható meg. Alternatív ajánlat tétele az ajánlat adott rész szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlat érvényességének feltétele beszerzendő termékenként (soronként) egy termék megajánlása: bármelyik, a részek szerinti táblázatban szereplő termék megajánlásának hiánya az ajánlat adott rész szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlathoz - részenként elkülönítve - csatolni kell az Ajánlattevő által az adott részben megajánlott valamennyi termék terméklapját magyar nyelven.

A beszerzendő eszközök részletes műszaki leírását az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza. A befoglaló méretektől való eltérés nem megengedett.

A specifikus műszaki követelményeket tartalmazó táblázatban szereplő, szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz. Amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban és műszaki ártáblázatban meghatározott szabványoknak, az ajánlattevő köteles az ajánlatában megfelelő módon bizonyítani, hogy az általa megajánlott termékek egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban és műszaki ártáblázatban meghatározott követelményeknek.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg 70 %-ában vállal lehívási kötelezettséget (ezen mértékben vállalja Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítését).

A Projekt Kedvezményezettje a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Ajánlatkérő a Kedvezményezettel 2017. május 31-án létrejött, a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja alapján megkötött vállalkozási és határidős adásvételi szerződésben áll (a szerződés tárgya: tűzoltógépjárművek, speciális felépítményű gépjárművek és katasztrófavédelmi célú egyéb járművek gyártása és szállítása, valamint tűzoltó szakfelszerelések, technikai eszközök beszerzése); iktatószáma: BM HEROS Zrt.-nél 9-47/2017; BM OKF-nél: Z1070363), figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 95.§ (2) bekezdésére, az abban előírt kötelezettséget Ajánlatkérő teljesíti.

Yes

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00020.

Projekt címe: „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása.”

Description of options

Tűzoltó gépjárművek gyártásánál használt általános elektromos szerelési anyagok opciós mennyisége: 115 336 db (részletezés a műszaki leírás melléklete szerinti műszaki ártáblázatban). A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség szállítására az adásvételi keretszerződés időbeli hatálya alatt az Ajánlatkérő megrendelésétől függően, az alapmennyiség tekintetében megajánlott egységárakon, azonos szerződéses feltételekkel köteles.

Award criteria

A megrendelés tekintetében a maximálisan előírt 20 munkanapos szállítási határidőnél kedvezőbb (rövidebb) határidő vállalása (egész munkanapban) (min. 5 munkanap, max. 20 munkanap)

5

95

Main site or place of performance

1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.

LED-es lámpatestek beszerzése

Value

HUF Not specified

LED-es lámpatestek beszerzése

Tűzoltó gépjárművek gyártásánál használt LED-es világító testek és tehergépkocsi lámpatestek beszerzése adás-vételi keretszerződés keretében (alapmennyiség: 3199 db).

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a leszállítást követően közvetlenül az áru fuvareszközről történő lerakodása és az ajánlatkérő által meghatározott helyre történő berakodása. Nyertes ajánlattevő saját költségén köteles gondoskodni a le- és berakodáshoz szükséges eszközök és munkaerő biztosításáról.

Az Ajánlattevő az ajánlatában kizárólag gyári új, bontatlan csomagolású termékeket ajánlhat meg. Szállítási határidő: a nyertes ajánlat szerint, az egyedi megrendelés kézhezvételétől számított legfeljebb 20 munkanap. Jótállási határidő: 24 hónap.

A termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak. A nyertes ajánlattevőnek, mint szállítónak vállalnia kell a felhasználáskor szükséges műszaki információk teljes körű, írásbeli biztosítását.

A termékeknek rendelkeznie kell egyedi vonalkódos azonosítóval. Nem egyedi, hanem gyűjtőkiszerelésű áruk esetén az egyedi vonalkódos megjelölés helyett a doboz (kiszerelési egység) vonalkóddal történő ellátása szükséges.

Az alternatív ajánlattétel kizártságára tekintettel - valamennyi rész esetében - beszerzendő termékenként (soronként) kizárólag egy termék ajánlható meg. Alternatív ajánlat tétele az ajánlat adott rész szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlat érvényességének feltétele beszerzendő termékenként (soronként) egy termék megajánlása: bármelyik, a részek szerinti táblázatban szereplő termék megajánlásának hiánya az ajánlat adott rész szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlathoz - részenként elkülönítve - csatolni kell az Ajánlattevő által az adott részben megajánlott valamennyi termék terméklapját magyar nyelven.

A beszerzendő eszközök részletes műszaki leírását az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza. A befoglaló méretektől való eltérés nem megengedett.

A specifikus műszaki követelményeket tartalmazó táblázatban szereplő, szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz. Amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban és műszaki ártáblázatban meghatározott szabványoknak, az ajánlattevő köteles az ajánlatában megfelelő módon bizonyítani, hogy az általa megajánlott termékek egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban és műszaki ártáblázatban meghatározott követelményeknek.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg 70 %-ában vállal lehívási kötelezettséget (ezen mértékben vállalja Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítését).

A Projekt Kedvezményezettje a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Ajánlatkérő a Kedvezményezettel 2017. május 31-án létrejött, a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja alapján megkötött vállalkozási és határidős adásvételi szerződésben áll (a szerződés tárgya: tűzoltógépjárművek, speciális felépítményű gépjárművek és katasztrófavédelmi célú egyéb járművek gyártása és szállítása, valamint tűzoltó szakfelszerelések, technikai eszközök beszerzése); iktatószáma: BM HEROS Zrt.-nél 9-47/2017; BM OKF-nél: Z1070363), figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdésére, az abban előírt kötelezettséget Ajánlatkérő teljesíti.

Yes

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00020.

Projekt címe: „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása.”

Description of options

Tűzoltó gépjárművek gyártásánál használt LED-es világító testek és tehergépkocsi lámpatestek opciós mennyisége: 956 db (részletezés a műszaki leírás melléklete szerinti műszaki ártáblázatban). A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség szállítására az adásvételi keretszerződés időbeli hatálya alatt az Ajánlatkérő megrendelésétől függően, az alapmennyiség tekintetében megajánlott egységárakon, azonos szerződéses feltételekkel köteles.

Award criteria

A megrendelés tekintetében a maximálisan előírt 20 munkanapos szállítási határidőnél kedvezőbb (rövidebb) határidő vállalása (egész munkanapban) (min. 5 munkanap, max. 20 munkanap)

5

95

Main site or place of performance

1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.

Megkülönböztető fény- és hangjelző eszközök

Value

HUF Not specified

Megkülönböztető fény- és hangjelző eszközök

Tűzoltó gépjárművek gyártásánál használt megkülönböztető fény és hangjelző eszközök beszerzése adás-vételi keretszerződés keretében (alapmennyiség 625 db).

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a leszállítást követően közvetlenül az áru fuvareszközről történő lerakodása és az ajánlatkérő által meghatározott helyre történő berakodása. Nyertes ajánlattevő saját költségén köteles gondoskodni a le- és berakodáshoz szükséges eszközök és munkaerő biztosításáról.

Az Ajánlattevő az ajánlatában kizárólag gyári új, bontatlan csomagolású termékeket ajánlhat meg.

Szállítási határidő: a nyertes ajánlata szerint, az egyedi megrendelés kézhezvételétől számított legfeljebb 20 munkanap. Jótállási határidő: 24 hónap.

A termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak. A nyertes ajánlattevőnek, mint szállítónak vállalnia kell a felhasználáskor szükséges műszaki információk teljes körű, írásbeli biztosítását.

A termékeknek rendelkeznie kell egyedi vonalkódos azonosítóval. Nem egyedi, hanem gyűjtőkiszerelésű áruk esetén az egyedi vonalkódos megjelölés helyett a doboz (kiszerelési egység) vonalkóddal történő ellátása szükséges.

Az alternatív ajánlattétel kizártságára tekintettel - valamennyi rész esetében - beszerzendő termékenként (soronként) kizárólag egy termék ajánlható meg. Alternatív ajánlat tétele az ajánlat adott rész szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlat érvényességének feltétele beszerzendő termékenként (soronként) egy termék megajánlása: bármelyik, a részek szerinti táblázatban szereplő termék megajánlásának hiánya az ajánlat adott rész szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlathoz - részenként elkülönítve - csatolni kell az Ajánlattevő által az adott részben megajánlott valamennyi termék terméklapját, valamint a CE minősítést igazoló gyártói megfelelőségi tanúsítvány másolatát magyar nyelven.

A beszerzendő eszközök részletes műszaki leírását az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza. A befoglaló méretektől való eltérés nem megengedett.

A specifikus műszaki követelményeket tartalmazó táblázatban szereplő, szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz. Amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban és műszaki ártáblázatban meghatározott szabványoknak, az ajánlattevő köteles az ajánlatában megfelelő módon bizonyítani, hogy az általa megajánlott termékek egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban és műszaki ártáblázatban meghatározott követelményeknek.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg 70 %-ában vállal lehívási kötelezettséget (ezen mértékben vállalja Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítését).

A Projekt Kedvezményezettje a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Ajánlatkérő a Kedvezményezettel 2017. május 31-án létrejött, a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja alapján megkötött vállalkozási és határidős adásvételi szerződésben áll (a szerződés tárgya: tűzoltógépjárművek, speciális felépítményű gépjárművek és katasztrófavédelmi célú egyéb járművek gyártása és szállítása, valamint tűzoltó szakfelszerelések, technikai eszközök beszerzése); iktatószáma: BM HEROS Zrt.-nél 9-47/2017; BM OKF-nél: Z1070363), figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdésére, az abban előírt kötelezettséget Ajánlatkérő teljesíti.

Yes

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00020.

Projekt címe: „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása.”

Description of options

Tűzoltó gépjárművek gyártásánál használt megkülönböztető fény és hangjelző eszközök opciós mennyisége: 186 db (részletezés a műszaki leírás melléklete szerinti műszaki ártáblázatban). A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség szállítására az adásvételi keretszerződés időbeli hatálya alatt az Ajánlatkérő megrendelésétől függően, az alapmennyiség tekintetében megajánlott egységárakon, azonos szerződéses feltételekkel köteles.

Award criteria

A megrendelés tekintetében a maximálisan előírt 20 munkanapos szállítási határidőnél kedvezőbb (rövidebb) határidő vállalása (egész munkanapban) (min. 5 munkanap, max. 20 munkanap)

5

95

Main site or place of performance

1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.

SIMILAR TENDERS

Iceland : Reykjavik - Turbine generator control apparatus

Iceland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Sports goods and equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Lighting equipment and electric lamps

Norway

Value: 46.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Computer equipment and supplies

Norway

Value: 1.4 billion Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Personal computers

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Furniture

Norway

Value: 636.0 million Norwegian Krone

Norway : Trondheim - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Norway

Value: 1.2 million Norwegian Krone