Tender description

Adásvételi keretszerződés vasúti talpfa beszerzésére:

Talpfa (Klf. váltótalpfa, normál talpfa, facsap) 382 258 EUR keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a teljes keretösszegből nettó 267 580,6 EUR alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget

A beszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.Eljárás

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Notice number in the OJ S
2018/S 144-330417
Type of contest
Open

Kiegészítő információk

E hirdetmény feladásának dátuma
2019-01-08
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

További információk

A felhívás V.2.4) pontjában a szerződés keretösszege került feltüntetésre. Nyertes ajánlattevő által az értékelési szempont szerint

Megajánlott mindösszesen ajánlati ár:409 699,24 EUR.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pont szerinti információk:

E-LANDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1137 Budapest, Katona József Utca 23/a, Adószám: 14172816241

GOLDI- MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2300 Ráckeve, Szent János Tér 3., Adószám: 10433418213

Main CPV code 34947100

Award details

This tender awarded a total of EUR 382,258 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 382,258

Locations

Magyarország, Sopron

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 382,258

Adásvételi keretszerződés talpfa beszerzésére (név, mérte, - teljes szerződéses időszakra vonatkozó, várható szállítási mennyiség):

1. Facsap 19 mm (tölgy) - 11 990 db

2. Facsap 26 mm (tölgy) - 6400 db

3. Telitett normál talpfa 2,60 m - 1262 db

4. Váltótalpfa 2,80 m -237 db

5. Váltótalpfa 3,00 m- 207 db

6. Váltótalpfa 3,20 m -258 db

7. Váltótalpfa 3,40 m -230 db

8. Váltótalpfa 3,60 m -133 db

9. Váltótalpfa 3,80 m - 196 db

10. Váltótalpfa 4,00 m -177 db

11. Váltótalpfa 4,20 m - 168 db

12. Váltótalpfa 4,40 m - 224 db

13. Váltótalpfa 4,80 m - 19 db

14. Váltótalpfa 5,20 m - 2 db

Nettó 382 258 EUR keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 267 580,6 EUR értékre vállal lehívási kötelezettséget.

A talpfa termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó: 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletének, az MSZ EN-13145-2001+A1:2012 számú szabványnak, a MÁV Zrt. 22408/2015/MÁV utasításnak. Az alkalmazott telítőszer (WEI-C GX-Plus) vonatkozásában mindezek mellett a 41/2000 (XII.20) EüM - KöM együttes rendeletnek, a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló EU 2008/57/EK Irányelvének (17.6 2008.), a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII.23.) NFM rendeletének, MSZ EN 13991-2004, DIN 68811:2007, MSZ EN 351-1:2008, MSZ EN 351-2:2008 számú vagy azzal egyenértékű szabványoknak, a 2011/71/EU (26.7.2011.) irányelvnek, a 2000 évi XXV. törvénynek a kémiai biztonságról, a hatályos 552/2009/EK rendeletnek. Ezekről a megfelelőségekről az ajánlatában nyilatkozatot kell tenni.

Csertölgy alapanyag egyik terméknél sem megengedett.

A különféle telített tölgy vagy bükk normál talpfa rendszerelem, ezért a 30/2010.(XII.23) NFM rendeletnek megfelelően az Európai Bizottság 1299/2014/EU, az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló rendeletnek meg kell felelnie.Ezen igazolások nyertes általi benyújtása a szerződéskötés feltétele.

A műszaki paramétereket a Közbeszerzési Dokumentumok(KD) tartalmazzák.

Ajánlatkérő a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A Keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a KD-ban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.

Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-os mértékéig lehívási kötelezettséget vállal a 24 hónapos időtartam alatt.

II.2.5) ponthoz: Az ár értékelésénél ajánlatkérő a valamennyi termékre EUR-ban megajánlott, szerződés teljes időszaka alatt várható mennyiségre vonatkozó mindösszesen árat értékeli. Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázatban szereplő tételeket beárazni úgy, hogy a megadott termékekre vonatkozó egységár mellett, az ajánlatkérő által feltüntetett, szerződéses teljes időszakban várható mindösszesen mennyiséggel szorozza be a termékek egységárát.

Ajánlatkérő a szerződéses teljes időszakban várható mennyiségek és egységárak szorzata alapján kiszámolt mindösszesen árat értékeli. (A táblázatban szereplő várható mennyiségek nem keletkeztetnek ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget.) Erre figyelemmel ajánlattevőknek kötelező kitölteni a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Excel táblázatot, és azt az ajánlathoz csatolnia Excel, valamint cégszerűen aláírt pdf formátumban.Eltérés esetén ajánlatkérő a pdf formátumot tekinti irányadónak. A táblázat valamely sorának üresen hagyása az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A Felolvasólapon szereplő összegnek meg kell egyeznie a táblázatban szereplő mindösszesen értékkel.

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Additional information

1. Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését

Main site or place of performance

GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletág Infrastruktúra Pályafenntartás

— 9400 Sopron, Kőszegi út 20.,

— 9300 Csorna, Újmalom u. 2.,

— 9700 Szombathely, Puskás Tivadar út vége

— 9900 Körmend, Vasútmellék u. 18.

Description of options

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 267 580,6 EUR értékre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó összegnek (keretösszeg 30 %-ának) megfelelő mennyiség terhére Vevő jogosult bármilyen mennyiségben és összetételben megrendelést lehívni a szerződés hatálya alatt (opció). Az opciós mennyiség lehívása nem jár a szerződés módosításával. Az opciós mennyiség tekintetében is irányadóak ajánlattevő ajánlatában meghatározott egységárak. A lehívások részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Parts for aircraft, spacecraft and helicopters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Barry - Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling