Tender description

Nagy áteresztőképességű sajtanalizáló és sejtszortírozó munkaállomás beszerzése 2 részben, az eszközök beállítása, beüzemelés és 5 fő kezelőszemélyzet betanítása tárgyban. Csak gyári új rendszer szállítható.Eljárás

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Notice number in the OJ S
2018/S 211-481702
Type of contest
Open

Kiegészítő információk

Precise information on deadline(s) for review procedures
A Kbt. 148. § (1)-(3) bekezdése alapján
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2019-02-11
További információk

Az Összegezés megküldésének időpontja: 2019.02.01.

Nyertes ajánlattevők:

1. rész BIO-SCIENCE Kft. 1119 Budapest, Andor u. 47-49., asz.: 12266788-2-43

2. rész: CEB Kft. 1044 Budapest, Óradna u. 4., asz: 13349381-2-41

Main CPV code 38430000

Award details

This tender awarded a total of HUF 169,485,000 to 2 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

HUF 169.5 million

Locations

Magyarország, Szeged

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

1 db Nagy áteresztőképességű screening képalkotó r

Value

HUF Not specified

1 db Nagy áteresztőképességű screening képalkotó r

1 db Nagy áteresztőképességű screening képalkotó rendszer beszerzése, beállítása, beüzemelés és 5 fő kezelőszemélyzet betanítása tárgyban. Csak gyári új rendszer szállítható (nem használt, nem demó készülék).

A rendszer beüzemelését követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a rendszerre, beleértve a részegységeket, szoftvert is, továbbá a beüzemelés után a jótállási időn belül biztosítani kell a technikai tanácsadást, a műszer és szoftver karbantartást.

A betanítást legalább 1 alkalommal, legalább 2 napos

Időszakban kell teljesíteni, amelynek teljes költségét az ajánlat árnak tartalmaznia kell.

Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: A

Szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az

Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával

Érintett Áru nettó értékének napi 1 %-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20 %-a. A kötbérmaximumok elérését követően a

Megrendelő a szerződést felmondhatja. Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére,

Amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Az ajánlatben meg kell adni a készülék

Gyártóját, típusjelölését és a származási országot is.

A készülék tervezett felhasználása

A nagyáteresztő képalkotó rendszert olyan kísérletekben tervezzük felhasználni, amelyekben több ezer különböző körülmény hatását kivánjuk vizsgálni szövet kultúrában tenyészett sejtekre. Ilyenek többek között, de nem kizárólag:

— Potenciális gyógyszermolekulák toxocotási vizsgálata

— Kis molekulák hatása a sejtciklus folyamatára

— RNS inteferencia könyvtár hatása kiválasztott, fluoreszcensen jelölt fehérjék sejtmagon belüli lokalizációjára.

A tervezett felahsználásokhoz szükséges megbízható konfokális mikroszkópia illetve a live-cell imaginghez szükséges körülmények (hömérséklet, CO2, páratartalom) kontrolálhatósága, valamint a sejtmagon belüli fokuszok kialakulásának automata detktálása és számolása.

Award criteria

többlet jótállás ideje (minimum 0 hó, maximum 12 hó)

5

Legyen alkalmas a készülék legalább két beépített különböző lyukméretű és geometriájú spinning disc befogadására (igen/nem)

10

A kamera kvantumhatásfoka legalább minimum 70 %, maximum 75 %

3

Állítható látómező a vizsgálat számára fontos terület lefedésére és a tárhely optimalizálására (igen/nem)

3

Wellenkénti analízis lehetősége akkor is, ha a wellek egy közös képen szerepelnek, a képkészítés sebességének növeléséhez (igen/nem)

3

Képkészítés látómezeje 10X objektívvel: minimum 1,96 mm2 (igen/nem)

4

Integrált, gyárilag beépített egycsatornás folyadékkezelő automatika. (igen/nem)

8

Optikailag kódolt plate pozícionálás, maximális eltérése: legfeljebb 35 nm XYZ irányba. (igen/nem)

4

A mintaplate a folyadékkezelés alatt a készülékben kell maradjon. (igen/nem)

3

65

Yes

GINOP-2.3.3-15-2016-00017

Main site or place of performance

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Additional information

A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak

Az eljárásban alkalmazandó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. előírásai is.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

1 db Surface Plasma Resonance készülék

Value

HUF Not specified

1 db Surface Plasma Resonance készülék

1 db Surface Plasma Resonance készülék beszerzése, beállítása, beüzemelés és 5 fő kezelőszemélyzet betanítása tárgyban. Csak gyári új rendszer szállítható (nem használt, nem demó készülék).

A rendszer beüzemelését követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a rendszerre, beleértve a részegységeket, szoftvert is, továbbá a beüzemelés után a jótállási időn belül biztosítani kell a technikai tanácsadást, a műszer és szoftver karbantartást

A betanítást legalább 1 alkalommal, legalább 2 napos

Időszakban kell teljesíteni, amelynek teljes költségét az ajánlat árnak tartalmaznia kell.

Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: A

Szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az

Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával

Érintett Áru nettó értékének napi 1 %-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20 %-a. A kötbérmaximumok elérését követően a

Megrendelő a szerződést felmondhatja. Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére,

Amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Az ajánlatben meg kell adni a készülék

Gyártóját, típusjelölését és a származási országot is.

Főbb műszaki paraméterek:

A készülék legyen alkalmas molekula-molekula interakció kinetikus mérésére

A kinetikus méréseket automatikus mintaadagolással végezze

Integrált plét automata legalább 2 db 96 üregű plét kezelésére alkalmas, beépített 4 C fokos hűtéssel

K(a) tartomány: 10 exp3 tól 10 exp7 M exp-1 s exp-1

K(d) tartomány: 10 exp -2 tól 10 exp -5 s exp-1

KD tartomány: pM - mM

Molekuláris detekciós határ: 1.0 pg/mm2

Mintatérfogat: 20μL - 500μL

A rendszer tartalmazzon vezérlő és kiértékelő szofvert és vezérlő számítógépet

A bioszenzorok aranyréteg vastagsága 20-40 nm legyen, a nano arany bevonat felülete struktúrált legyen

Award criteria

többlet jótállás ideje (minimum 0 hó, maximum 12 hó)

5

95

Yes

GINOP-2.3.3-15-2016-00017:

Main site or place of performance

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Additional information

A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak

Az eljárásban alkalmazandó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. előírásai is.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Stoke-on-Trent - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Pipeline-inspection services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Photographic equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Southampton - Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Seascale - X-ray inspection equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

Ireland : Cork - Laboratory services

Ireland

Value: 3.0 million Euro