Tender description

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego multifunkcjonalnego mikroskopu sił atomowych z oprzyrządowaniem do charakteryzacji morfologii, właściwości fizykochemicznych, elektrycznych i termicznych powierzchni materiałów wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.
Main CPV code 38540000

Bidding deadline

20 Sep 2018
Remaining: 33 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego multifunkcjonalnego mikroskopu sił atomowych z oprzyrządowaniem do charakteryzacji morfologii, właściwości fizykochemicznych, elektrycznych i termicznych powierzchni materiałów wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

End date

2018-12-07

ac

Zapewnienie możliwości rozbudowy o moduł przewodnictwa jonowego20 %Długość gwarancji na sprzęt i wszystkie elementy wchodzące w jego skład20 %60 %

Main site

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 61-138 Poznań, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Disposable catering supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Medicinal products for obstructive airway diseases

Malta

Value: Not specified

Motorised beds

Malta

Value: Not specified

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products

Malta

Value: Not specified

Antiepileptics

Malta

Value: Not specified

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 897,738 Pound Sterling