Tender description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby SPZOZ w Wieluniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 57 części.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części (pakiety) ustalone w załączniku do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Każde zamówienie realizowane będzie poprzez sukcesywne dostawy częściowe przez cały okres obowiązywania umowy do wyczerpania kwoty określonej jako maksymalna wartość umowy lub ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Realizacja dostaw częściowych odbywać się będzie w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia za pomocą faxu lub poczty e-mail. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie ilościowo-asortymentowe zawiera Załącznik nr do SIWZ.
Main CPV code 33140000

Bidding deadline

24 Sep 2018
Remaining: 34 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wieluń

LOTS

Pakiet 1. Rękawice chrurgiczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 1. Rękawice chrurgiczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 2. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 2. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 3. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 3. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 4. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 4. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 5. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 5. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 6. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 6. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 7. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 7. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 8. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 8. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 9. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 9. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 10. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 10. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 11. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 11. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 12. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 12. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 13. Zestawy medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 13. Zestawy medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 14. Wyroby diagnostyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 14. Wyroby diagnostyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 15. Odzieź medyczna.

Value

PLN Not specified

Pakiet 15. Odzieź medyczna. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 16. Materiały medyczne

Value

PLN Not specified

Pakiet 16. Materiały medyczne Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 17. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 17. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 18. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 18. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 19. Odzieź medyczna.

Value

PLN Not specified

Pakiet 19. Odzieź medyczna. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 20. Dreny.

Value

PLN Not specified

Pakiet 20. Dreny. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 21. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 21. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 22. Maski tlenowe.

Value

PLN Not specified

Pakiet 22. Maski tlenowe. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 23. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 23. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 24. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 24. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 25. Zestawy medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 25. Zestawy medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 26. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 26. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 27. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 27. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 28. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 28. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 29. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 29. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 30. Różne urzadzenia i produkty medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 30. Różne urzadzenia i produkty medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 31. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 31. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 32. Dreny.

Value

PLN Not specified

Pakiet 32. Dreny. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 33. Różne urządzenia i produkty medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 33. Różne urządzenia i produkty medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 34. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 34. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 35. Różne urzadzenia i produkty medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 35. Różne urzadzenia i produkty medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 36. Cewniki.

Value

PLN Not specified

Pakiet 36. Cewniki. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 37. Cewniki.

Value

PLN Not specified

Pakiet 37. Cewniki. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 38. Maski tlenowe.

Value

PLN Not specified

Pakiet 38. Maski tlenowe. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 39. Różne urządzenia i produkty medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 39. Różne urządzenia i produkty medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 40. Odzież ochrony biologicznej i chemicznej.

Value

PLN Not specified

Pakiet 40. Odzież ochrony biologicznej i chemicznej. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 41. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 41. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 42. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 42. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 43. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 43. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 44. Cewniki.

Value

PLN Not specified

Pakiet 44. Cewniki. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 45. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 45. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 46. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 46. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 47. Cewniki.

Value

PLN Not specified

Pakiet 47. Cewniki. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 48. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 48. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 49. Zestawy medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 49. Zestawy medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 50. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 50. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 51. Cewniki.

Value

PLN Not specified

Pakiet 51. Cewniki. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 52. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 52. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 53. Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 53. Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 54. Rękawice diagnostyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 54. Rękawice diagnostyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 55.Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 55.Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 56.Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 56.Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

Pakiet 57.Materiały medyczne.

Value

PLN Not specified

Pakiet 57.Materiały medyczne. Szczegółowy zakres i wielkość zawiera załącznik do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.

Main site

Wieluń

SIMILAR TENDERS

Ultrasonic unit

Norway

Value: Not specified

Disposable catering supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

Medicinal products for obstructive airway diseases

Malta

Value: Not specified

Motorised beds

Malta

Value: Not specified

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products

Malta

Value: Not specified

Antiepileptics

Malta

Value: Not specified

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 897,738 Pound Sterling