Tender description

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych sterylnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. VI – Pakiet nr 1-6. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie - maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy.5) 5) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Main CPV code 33140000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

26 Oct 2018

38 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet nr 1

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

ac

Termin dostawy częściowej1090

Main site

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa - Apteka Zakładowa, POLSKA

Pakiet nr 2

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 2 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

ac

Termin dostawy częściowej1090

Main site

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa - Apteka Zakładowa, POLSKA

Pakiet nr 3

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 3 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

ac

Termin dostawy częściowej1090

Main site

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa - Apteka Zakładowa, POLSKA

Pakiet nr 4

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 4 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

ac

Termin dostawy częściowej1090

Main site

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa - Apteka Zakładowa, POLSKA

Pakiet nr 5

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 5 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

ac

Termin dostawy częściowej1090

Main site

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa - Apteka Zakładowa, POLSKA

Pakiet nr 6

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 6 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

ac

Termin dostawy częściowej1090

Main site

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa - Apteka Zakładowa, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Medical breathing devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Medicinal products for acid related disorders

Malta

Value: Not specified

Flowmeters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Antivirals for systemic use

Malta

Value: Not specified

Insulin

Malta

Value: Not specified