Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych obłożeń operacyjnych, chirurgicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251– spełniających parametry sprecyzowane w SIWZ, zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu ofertowym i cenowym stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do SIWZ

2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Zamówienie obejmuje 25 pakietów. Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania na dowolnie wybrany pakiet lub pakiety pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w załączniku nr 2 (w wybranym pakiecie lub pakietach) i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia – pakiet.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 090-201904
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

uzp@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

uzp@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33140000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.4 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling