Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych obłożeń operacyjnych, chirurgicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251– spełniających parametry sprecyzowane w SIWZ, zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu ofertowym i cenowym stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do SIWZ

2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Zamówienie obejmuje 25 pakietów. Każdy Wykonawca może przystąpić do postępowania na dowolnie wybrany pakiet lub pakiety pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w załączniku nr 2 (w wybranym pakiecie lub pakietach) i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia – pakiet.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 090-201904
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33140000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.4 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

France : Paris - Insurance services

France

Value: Not specified

United Kingdom : Victoria - Life insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Nottingham - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 808,000 Pound Sterling

United Kingdom : Huntingdon - Consulting services for water-supply and waste consultancy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Repair and maintenance of plant

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65,440 Pound Sterling