Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia dostawa mebli laboratoryjnych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 Pakiety. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1-2.2. Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 39180000-7 (meble laboratoryjne); 39141500-7 (szafy wyciągowe).

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 037-080164

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 [email protected]
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-13
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 [email protected]
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 [email protected] Main CPV code 39180000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

16 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 172,759

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1..

Price

60

Quality criterion

Termin realizacji dostawy
20

Pakiet 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2.

Price

60

Quality criterion

Termin realizacji dostawy
20

SIMILAR TENDERS

Sweden : Stockholm - Exhibition equipment

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Halden - Office furniture

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 170,358 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Audio-visual materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Drinks dispensers

Norway

Value: 78.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling