Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia dostawa mebli laboratoryjnych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 Pakiety. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1-2.2. Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 39180000-7 (meble laboratoryjne); 39141500-7 (szafy wyciągowe).

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 037-080164

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 odwolania@uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-13
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 odwolania@uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 odwolania@uzp.gov.pl Main CPV code 39180000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

16 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 172,759

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1..

Price

60

Quality criterion

Termin realizacji dostawy
20

Pakiet 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2.

Price

60

Quality criterion

Termin realizacji dostawy
20

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 526,779 Pound Sterling

Norway : Oslo - Coffee

Norway

Value: Not specified

Germany : Frankfurt am Main - ECB - Provision of Catering Services

Germany

Value: 23.9 million Euro

Belgium : Brussels - Implementation of the European Youth Event 2020

Belgium

Value: 1.6 million Euro

Ireland : Dublin - Real-time passenger information system

Ireland

Value: Not specified

Norway : Vennesla - Furniture

Norway

Value: Not specified

Norway : Mo i Rana - Artificial grass

Norway

Value: Not specified