This tender in no longer available.

Tender description

Inköp av indikator för mätning av urin.

Produkten/Tjänsten.

Upphandlingen avser köp av en funktion/produkt som säkerställer den enskildes biorytm genom statistik för att kunna ge den bästa möjliga dygnsrytm och ostörd nattsömn. Karlskrona Kommun inför mätningen med början inom omvårdnadsboende och därefter införas i Hemtjänst.

Syfte: att kunna möta den enskildes individuella behov av insatser angående inkontinensstöd, vid rätt tidpunkt samt rätt inkontinensskydd.

Mål: Genom att skräddarsy tillsynslösningar utifrån den enskildes behov skapa förutsättningar för en ostörd nattsömn. Skapa förutsättningar för användandet av rätt inkontinensskydd. Det yttersta målet är att kunna hjälpa den enskilde till toaletten i tid såväl dag som natt. Målgruppen är inledningsvis personer med kognitiv svikt.

Även Karlshamns och Ronneby kommuner kommer att ha liknande upplägg av mätningen.Förfarande

Anbud ska vara giltigt till
2018-10-17
Anbudsöppning

2018-05-18

00:00

Lokal tid
23:59
Datum
2018-05-17
Typ av projekttävling
Open
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja

Kompletterande upplysningar

Detta är en återkommande upphandling
nej
Datum då meddelandet sänts
2018-04-13
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Växjö

Växjö

Kompletterande upplysningar

Visma annons: https://opic.com/id/afzbebsybg.

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

17 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Karlskrona

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Inköp av indikator för mätning av urin.

Produkten/Tjänsten.

Upphandlingen avser köp av en funktion/produkt som säkerställer den enskildes biorytm genom statistik för att kunna ge den bästa möjliga dygnsrytm och ostörd nattsömn. Karlskrona Kommun inför mätningen med början inom omvårdnadsboende och därefter införas i hemtjänst.

Syfte: att kunna möta den enskildes individuella behov av insatser angående inkontinensstöd, vid rätt tidpunkt samt rätt inkontinensskydd.

Mål: Genom att skräddarsy tillsynslösningar utifrån den enskildes behov skapa förutsättningar för en ostörd nattsömn. Skapa förutsättningar för användandet av rätt inkontinensskydd. Det yttersta målet är att kunna hjälpa den enskilde till toaletten i tid såväl dag som natt. Målgruppen är inledningsvis personer med kognitiv svikt.

Även Karlshamns och Ronneby kommuner kommer att ha liknande upplägg av mätningen.

Start

2018-09-01

End

2022-08-31

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Office supplies

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Railway equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Management-related services

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Mosjøen - Tipper trucks

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone