This tender in no longer available.

Tender description

Upphandling av tryckset för invasiv tryckmätning inkl. kablage och hållare.

Uppförandekod för leverantörer.

Sveriges Regioner och Landsting vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Landsting och Regioner i Sverige med detta arbete och en gemensam uppförandekod har tagits fram, se bilaga 03.

Anbudsgivaren ska ta del av uppförandekoden och, om denne tilldelas avtalet, utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med uppförandekoden. Som bevis på att anbudsgivaren har tagit del av uppförandekoden och åtar sig att utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med denna, ska sådan anbudsgivare som tilldelas avtal ge in undertecknad uppförandekod i samband med avtalstecknandet.Förfarande

Anbud ska vara giltigt till
2018-12-31
Anbudsöppning

2018-06-11

00:00

Lokal tid
23:59
Datum
2018-06-08
Typ av projekttävling
Open
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja

Kompletterande upplysningar

Detta är en återkommande upphandling
nej
Datum då meddelandet sänts
2018-05-03
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Göteborg

Göteborg

Kompletterande upplysningar

Visma annons: https://opic.com/id/affbehpcqs.

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

8 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Vänersborg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Upphandling av tryckset för invasiv tryckmätning inkl. kablage och hållare.

Uppförandekod för leverantörer.

Sveriges Regioner och Landsting vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Landsting och Regioner i Sverige med detta arbete och en gemensam uppförandekod har tagits fram, se bilaga 03.

Anbudsgivaren ska ta del av uppförandekoden och, om denne tilldelas avtalet, utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med uppförandekoden. Som bevis på att anbudsgivaren har tagit del av uppförandekoden och åtar sig att utföra sina åtaganden under avtalet i enlighet med denna, ska sådan anbudsgivare som tilldelas avtal ge in undertecknad uppförandekod i samband med avtalstecknandet.

Start

2019-01-01

Description of renewals

1 förlängningar á 12 månader

End

2021-12-31

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 2.5 million Euro

North Macedonia : Skopje - Renal dialysis consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Medical equipments

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Chester - Office-support services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.4 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Endoscopy, endosurgery devices

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9,000 Denar

United Kingdom : Edinburgh - Orthopaedic implants

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 55.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Medical equipments

Ireland

Value: 15.0 million Euro