Tender description

Jules Bordet InstituutHéger Bordet straat 1Brussels1000De heer Patrick Legrand+32 25413544patrick.legrand@bordet.bewww.bordet.behttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/695/KC/2018AAMR (C/A advisers)Jacques Jordaens Straat 18ABrussel1000De heer Luc-Georges Dubrulle+32 475706251dg@aamr.be+32 93217285www.aamr.beJules Bordet InstituutHéger Bordet straat 1Brussels1000De heer Frederic Coteur+32 25413535frederic.coteur@bordet.bewww.bordet.beZiekenhuisBouwing van de nieuwe instituut Jules Bordet, op de universitaire campus van Anderlecht - Perceel 11: Medische uitrustingen.NIBI-18-11-MEDZie II.1.1Perceel 11.1: gehangde armen voor operatie zaal1Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.2 - armen en verlichtingen voor USPA kamers2Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.3 - armen en verlichtingen voor Intensieve Zorg kamers en deschokage zaal3Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.4 - armen en verlichtingen voor intensieve zorgen kamers4Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtVoir documents du marché publicTechnische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.5 - kolom voor wekker zaal5Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Verlichtingen voor operatie zaal6Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.7 - verliichtingen voor zorg en onderzoek7Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.8 - kangoeroe zas8Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30* zie document van opdracht* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet : 1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016; 2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016. * zie document van opdrachtHet UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie document van opdracht1. zie document van opdrachtVereiste erkenning: zie document van opdracht2018-10-1712:002019-08-132018-10-1712:00Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht - vergaderingzaal van werkantoren gereseveerd voor de meesterschap van het werkfEr is een publieke opening van de offertes voorzienBijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: de limietdatum voor de inlichtingen is de 14.8.2018Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:20.8.2018 om 14.00Raad van StateWetenschapsstraat 33Etterbeek10402018-09-11BelgiëBrussel

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

17 Oct 2018

25 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Perceel 11.1: gehangde armen voor operatie zaal

Value

EUR Not specified

Perceel 11.1: gehangde armen voor operatie zaal Zie II.2.1

End date

2020-06-30

ac

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

Main site

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Start date

2019-06-30

Perceel 11.2 - armen en verlichtingen voor USPA kamers

Value

EUR Not specified

Perceel 11.2 - armen en verlichtingen voor USPA kamers Zie II.2.1

End date

2020-06-30

ac

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

Main site

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Start date

2019-06-30

Perceel 11.3 - armen en verlichtingen voor Intensieve Zorg kamers en deschokage zaal

Value

EUR Not specified

Perceel 11.3 - armen en verlichtingen voor Intensieve Zorg kamers en deschokage zaal Zie II.2.1

End date

2020-06-30

ac

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

Main site

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Start date

2019-06-30

Perceel 11.4 - armen en verlichtingen voor intensieve zorgen kamers

Value

EUR Not specified

Perceel 11.4 - armen en verlichtingen voor intensieve zorgen kamers Voir documents du marché public

End date

2020-06-30

ac

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

Main site

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Start date

2019-06-30

Perceel 11.5 - kolom voor wekker zaal

Value

EUR Not specified

Perceel 11.5 - kolom voor wekker zaal Zie II.2.1

End date

2020-06-30

ac

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

Main site

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Start date

2019-06-30

Verlichtingen voor operatie zaal

Value

EUR Not specified

Verlichtingen voor operatie zaal Zie II.2.1

End date

2020-06-30

ac

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

Main site

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Start date

2019-06-30

Perceel 11.7 - verliichtingen voor zorg en onderzoek

Value

EUR Not specified

Perceel 11.7 - verliichtingen voor zorg en onderzoek Zie II.2.1

End date

2020-06-30

ac

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

Main site

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Start date

2019-06-30

Perceel 11.8 - kangoeroe zas

Value

EUR Not specified

Perceel 11.8 - kangoeroe zas Zie II.2.1

End date

2020-06-30

ac

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

Main site

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Start date

2019-06-30

SIMILAR TENDERS

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

Agents acting on the renin-angiotensin system

Malta

Value: Not specified

Laxatives

Malta

Value: Not specified

Medicinal products for functional gastrointestinal disorders

Malta

Value: Not specified

Antidiarrhoeals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents

Malta

Value: Not specified

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Diagnostic kits

Malta

Value: Not specified