This tender in no longer available.

Tender description

Jules Bordet InstituutHéger Bordet straat 1Brussels1000De heer Patrick Legrand+32 [email protected]://cloud.3p.eu/Downloads/1/695/KC/2018AAMR (C/A advisers)Jacques Jordaens Straat 18ABrussel1000De heer Luc-Georges Dubrulle+32 [email protected]+32 93217285www.aamr.beJules Bordet InstituutHéger Bordet straat 1Brussels1000De heer Frederic Coteur+32 [email protected] van de nieuwe instituut Jules Bordet, op de universitaire campus van Anderlecht - Perceel 11: Medische uitrustingen.NIBI-18-11-MEDZie II.1.1Perceel 11.1: gehangde armen voor operatie zaal1Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.2 - armen en verlichtingen voor USPA kamers2Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.3 - armen en verlichtingen voor Intensieve Zorg kamers en deschokage zaal3Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.4 - armen en verlichtingen voor intensieve zorgen kamers4Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtVoir documents du marché publicTechnische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.5 - kolom voor wekker zaal5Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Verlichtingen voor operatie zaal6Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.7 - verliichtingen voor zorg en onderzoek7Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30Perceel 11.8 - kangoeroe zas8Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 AnderlechtZie II.2.1Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier5502019-06-302020-06-30* zie document van opdracht* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet : 1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016; 2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016. * zie document van opdrachtHet UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie document van opdracht1. zie document van opdrachtVereiste erkenning: zie document van opdracht2018-10-1712:002019-08-132018-10-1712:00Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht - vergaderingzaal van werkantoren gereseveerd voor de meesterschap van het werkfEr is een publieke opening van de offertes voorzienBijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: de limietdatum voor de inlichtingen is de 14.8.2018Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:20.8.2018 om 14.00Raad van StateWetenschapsstraat 33Etterbeek10402018-09-11BelgiëBrusselZie II.1.1

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie document van opdracht

Eventuele minimumeisen
* zie document van opdracht
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

* zie document van opdracht

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Eventuele minimumeisen

1. zie document van opdracht

Vereiste erkenning: zie document van opdrachtProcedure

Plaatselijke tijd
12:00
De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Type prijsvraag
Open
Datum
2018-10-17
De inschrijving moet geldig blijven tot
2019-08-13
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-10-17

12:00

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht - vergaderingzaal van werkantoren gereseveerd voor de meesterschap van het werkf

Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Etterbeek

1040

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-11
Nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: de limietdatum voor de inlichtingen is de 14.8.2018

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

20.8.2018 om 14.00

Bidding information

Bidding deadline

17 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Perceel 11.1: gehangde armen voor operatie zaal

Value

EUR Not specified

Perceel 11.1: gehangde armen voor operatie zaal Zie II.2.1

Start

2019-06-30

Award criteria

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

End

2020-06-30

Main site or place of performance

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Perceel 11.2 - armen en verlichtingen voor USPA kamers

Value

EUR Not specified

Perceel 11.2 - armen en verlichtingen voor USPA kamers Zie II.2.1

Start

2019-06-30

Award criteria

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

End

2020-06-30

Main site or place of performance

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Perceel 11.3 - armen en verlichtingen voor Intensieve Zorg kamers en deschokage zaal

Value

EUR Not specified

Perceel 11.3 - armen en verlichtingen voor Intensieve Zorg kamers en deschokage zaal Zie II.2.1

Start

2019-06-30

Award criteria

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

End

2020-06-30

Main site or place of performance

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Perceel 11.4 - armen en verlichtingen voor intensieve zorgen kamers

Value

EUR Not specified

Perceel 11.4 - armen en verlichtingen voor intensieve zorgen kamers Voir documents du marché public

Start

2019-06-30

Award criteria

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

End

2020-06-30

Main site or place of performance

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Perceel 11.5 - kolom voor wekker zaal

Value

EUR Not specified

Perceel 11.5 - kolom voor wekker zaal Zie II.2.1

Start

2019-06-30

Award criteria

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

End

2020-06-30

Main site or place of performance

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Verlichtingen voor operatie zaal

Value

EUR Not specified

Verlichtingen voor operatie zaal Zie II.2.1

Start

2019-06-30

Award criteria

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

End

2020-06-30

Main site or place of performance

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Perceel 11.7 - verliichtingen voor zorg en onderzoek

Value

EUR Not specified

Perceel 11.7 - verliichtingen voor zorg en onderzoek Zie II.2.1

Start

2019-06-30

Award criteria

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

End

2020-06-30

Main site or place of performance

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

Perceel 11.8 - kangoeroe zas

Value

EUR Not specified

Perceel 11.8 - kangoeroe zas Zie II.2.1

Start

2019-06-30

Award criteria

Technische prestatie10Functionaliteit en ergonomie30Na-koop dienst, onderhoud en waarborg5Presentatie van het dossier550

End

2020-06-30

Main site or place of performance

Instituut Jules Bordet, Meylemeerschstraat (oude begrafenis lodge) te 1070 Anderlecht

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stoke-on-Trent - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Information systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Medical furniture

Norway

Value: Not specified

Norway : Tønsberg - Operating-theatre devices

Norway

Value: Not specified

Norway : Stavanger - Image-processing software package

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Leicester - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling