Tender description

Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на специфични медицински консумативи, необходими за работата на „УМБАЛ — Бургас“ АД.Предлаганите от участниците медицински изделия трябва да отговарят на изискванията разписани в Техническата спецификация, на БДС, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия. Да са придружени със сертификат за качество, или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя, както и СЕ маркировка или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО.При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, същото следва да се чете „или еквивалентно/и“.

Процедура

Notice number in the OJ S
2017/S 234-485780
Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-08-22
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренциятабул. „Витоша“ № 18София1000+359 29356113cpcadmin@cpc.bg+359 29807315https://www.cpc.bg/ Main CPV code 33140000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, Бургас

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Консумативи за неонатология

Value

VEF Not specified

Консумативи за неонатология 1.2 Неонатален пациентен кръг за неинвазивна вентилация, комплект с nCPAP генератор с назална канюла,подходящи за CPAP апарат Fabian или еквивалентни Неонатален пациентен кръг за неинвазивна вентилация, еднократен, 10 броя в опаковка комплект с nCPAP генератор с назална канюла 10 бр./ опаковка, подходящи за CPAP апарат Fabianили еквивалентни комплект 11.3 Комплект шлангове F&P BABYLOG 8000 C или еквивалентни Комплект шлангове F&P BABYLOG 8000 C или еквивалентни комплект 41.4 Комплект пациентски шлангове F&P HFV или еквивалентни Комплект пациентски шлангове F&P HFV или еквивалентни комплект 41.5 Комплект шлангове за неонатален кръг за инвазивна ИБВ за апарат Fabian или еквивалентни Комплект шлангове за неонатален кръг за инвазивна ИБВ- еднакратна употреба за апарат Fabian или еквивалентни комплект 4Маншети за кръвно налягане Маншети за кръвно налягане:1.6 № 4 -/7-13 см/ бр. 20№ 2 - /2-8 см/ бр. 20

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за хемодиализа

Value

VEF Not specified

Консумативи за хемодиализа 3.2 Кисели бикарбонатни разтвори с разреждане 1 : 453.4 Сух натриев бикарбонат за хемодиализа, за апарати „Фрезениус“ или еквивалентни3.8 2. Тринатриев цитрат 30 %3.18 Хемодиализатори с мембрана от полиарилетерсулфон3.20 Хемодиализатори с мембрана от полиарилетерсулфон

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Тест серуми — Метод — колонна аглутинация чрез апаратно накапване и отчитане

Value

VEF Not specified

Тест серуми — Метод — колонна аглутинация чрез апаратно накапване и отчитане 8.1 Тест-серум анти А – моноклонален флакон 10 ml бр. 4458.2 Тест-серум анти В- мониклонален флакон 10 ml бр. 4458.3 Тест-серум анти АВ – моноклонален флакон 10 ml бр. 4458.4 Тест-серум анти RhD/IgM + IgG/моноклонален флакон 10 ml бр. 5008.5 Тест-серум анти RhCDE моноклонален флакон 10 ml бр. 58.6 Тест-серум анти RhC моноклонален флакон 10 ml бр. 28.7 Тест-серум анти Rhc моноклонален флакон 10 ml бр. 18.8 Тест-серум анти RhE моноклонален флакон 10 ml бр. 18.9 Тест-серум анти Rhe моноклонален флакон 10 ml бр. 28.10 Тест-серум анти s моноклонален флакон 10 ml бр. 18.11 Тест-серум анти Kell моноклонален флакон 10 ml бр. 28.12 Тест-серум анти A1 –лектин флакон 5 ml бр. 58.13 Тест-серум Н – лектин флакон 5 ml бр. 358.14 Тест-серум Rhesus Control флакон 10 ml бр. 28.15 Тест-серум анти RhD ч флакон 10 ml бр. 18.16 Поликлонален античовешки имуглобулинов серум флакон 10 ml бр. 18.17 Тест-серум анти IgG флакон 2 ml бр. 18.18 Тест-серум анти IgM флакон 2 ml бр.

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за хирургия

Value

VEF Not specified

Консумативи за хирургия 10.3 Стерилна незалепваща антибактериална постоперативна превръзка Стерилна незалепваща антибактериална постоперативна превръзка, съдържаща 0,2 % полихексаметилен бигуанид, 10,2 х 12,7 см бр. 1 00010.4 Стерилна незалепваща антибактериална постоперативна превръзка Стерилна незалепваща антибактериална постоперативна превръзка, съдържаща 0,2 % полихексаметилен бигуанид, 10,2 х 20,3 см бр. 1 00010.5 Стерилна незалепваща антибактериална постоперативна превръзка Стерилна незалепваща антибактериална постоперативна превръзка, съдържаща 0,2 % полихексаметилен бигуанид, 10,2 х 25,4 см бр. 1 00010.6 Стерилна незалепваща антибактериална постоперативна превръзка Стерилна незалепваща антибактериална постоперативна превръзка, съдържаща 0,2 % полихексаметилен бигуанид, 10,2 х 35,6 см бр. 1 000

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за инвитро

Value

VEF Not specified

Консумативи за инвитро 12.7 Среда за престой на комплекса ооцит - кумулус 80 IU за 1 минута. оп. 412.8 10 % среда с хепес буфер съдържащ 4,00 г/ литър човешки серумен албумин. оп. 412.9 Среда за оплождане 10 мл, съдържа 5 mM glucose и 5 mM pyrovate оп. 512.15 Кит за размразяване на ембриони 5 х 2 мл. оп. 412.17 Среда за замразяване на обработена семенна течност; едностъпална среда за замразяване; оп. 412.19 Четирикладенчови петрита за култивиране на ембриони; бр. 48012.20 Петрита за временна култивация на яйцеклетки и оглеждане на фоликуларни аспирати бр. 160012.21 Еднокладенчови петрита за ин витро фертилизация и ембриокултивация; бр. 10012.22 Петрита за физиологично интрацитоплазмено клетъчно инжектиране(ICSI), оп. 212.31 Катетри за ембриотрансфер; бр. 4012.33 Спрей дезинфектант за лаборатория по ин витро фертилизация; бр. 612.34 Спрей дезинфектант за лаборатории по клетъчни култури и ин витро фертилизация; бр. 8

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за стерилизация плазма

Value

VEF Not specified

Консумативи за стерилизация плазма 16.1 Фолио за стерилизация с индикатор метър 20016.2 Фолио за стерилизация с индикатор метър 20016.3 Фолио за стерилизация с индикатор метър 20016.4 Фолио за стерилизация с индикатор метър 20016.5 Фолио за стерилизация с индикатор метър 20016.6 Фолио за стерилизация с индикатор метър 20016.7 Фолио за стерилизация с индикатор метър 20016.8 Фолио за стерилизация с индикатор метър 20016.12 Затворена водородно-прекисна касетна система х5бр оп. 1016.13 Бустер х 20бр опак. оп. 116.14 Адаптор I х50бр опак. оп. 116.15 Адаптор II х50бр опак. оп. 116.16 Адаптор III х50бр опак. оп. 116.17 Адхезивна постелка за под 60/115см. бр. 3016.18 Адхезивна постелка за под 90/115см. бр. 20

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за урология

Value

VEF Not specified

Консумативи за урология 29.6 Катетър тип Petzer бр. 829.9 Сет за мехурна иригация бр. 2429.10 Лазерни влакна бр. 829.12 Amplatz сет за бъбречна дилатация бр. 229.13 Бримки за трансуретрална резекция (bipolar) бр. 4829.14 Бримка тип Collings бр. 229.15 Cold knife за трансуретрални манипулации бр. 829.16 Бримков електрод тип “гъба“ бр. 829.17 Бримков електрод тип „топче“ бр. 2429.18 Стерилни, еднократни уретрални дилататори бр. 229.19 Метален водач за уретрални катетри тип Гийон бр. 229.20 Кошничка тип Helical бр. 429.21 Щипка за екстракция на чужди тела бр. 229.24 Хидрофилни (нитинол супер) бр. 2429.25 Тип „тигър“/„зебра“/„кобра“ бр. 1229.26 Уретерални DJ stents С отворен край бр. 4829.41 Интраоперативен стент за пиелопластика тип Сале бр. 229.42 Сонотрод за интракорпорален литотриптер бр. 829.43 Сет дилатаори за фасции 6-10Fr бр. 229.44 Сет дилатаори за фасции 8-16 Fr бр. 229.45 Сет уретерални дилататори с хидрофилно покритие бр. 2

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Атравматичен шевен материал

Value

VEF Not specified

Атравматичен шевен материал 33.16 Резорбируем синтетичен, плетен конец от 100 % полигликолова киселина с покритие от капролактон и калциев стеарат с крайна резорбция 42 дни — 1 152 бр.33.17 Нерезорбируем, монофиламентен синтетичен нерезорбируем полипропиленов конец — 1 152 бр.

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Спринцовка за инжектомат за апарат „Simens“ или еквивалент за скенер

Value

VEF Not specified

Спринцовка за инжектомат за апарат „Simens“ или еквивалент за скенер 34.1 Спринцовка на инжектомат за апарат „Simens“ за скенер или еквивалентни бр. 10034.2 Свързваща туба/трипътник за апарат „Simens“ за скенер или еквивалентни бр. 50

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Рентгенов филм

Value

VEF Not specified

Рентгенов филм 35.1 Рентгенов филм 18/24 бр. 4 00035.2 Рентгенов филм24/30 бр. 4 00035.3 Рентгенов филм 30/40 бр. 4 00035.4 Рентгенов филм35/35 бр. 4 00035.5 Рентгенов филм 15/40 бр. 4 00035.6 Проявител кашон 4835.7 Фиксаж кашон 48

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Термофилм за принтер Сони 14/17 или еквивалент

Value

VEF Not specified

Термофилм за принтер Сони 14/17 или еквивалент 36.1 Термофилм за принтер Сони 14/17 или еквивалентни кутия 24

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Атравматичен шевен материал — II

Value

VEF Not specified

Атравматичен шевен материал — II 37.7 Плетен, нерезорбируем конец от полиестер с посритие от силикон, игли от неръждаема стомана — 468 бр.37.8 Резорбируем,многонишков,сплетен — 504 бр.37.9. Резорбируем,многонишков,сплетен — 180 бр.37.10 Резорбируем синтетичен плетен мултифиламентен конец — 6 30037.11 Нерезорбируем синтетичен мултифиламентен конец — 2 600 бр.37.12 Нерезорбируемсинтетичен мултифиламентен конец — 2 300 бр.37.15 Синтетичен, резорбируем, плетен конец с покритие — 8 820 бр.

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за хемодиализа — II

Value

VEF Not specified

Консумативи за хемодиализа — II 38.1 Хемодиализатори с мембрана от полиарилетерсулфон с поливинилпиролидон и полиамид с парна стериализация 2,1 бр. 20 00038.6 Антибактериален херметичен предпазен накрайник за периферни, централни венозни и хемодиализни катетри бр. 5 00038.11 Y конектори за диализни игли бр. 1 00038.16 42,Игли за унипунктурна „Single needle“ хемодиализа 16-17G к-т 1 000

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за хемодиализа — III

Value

VEF Not specified

Консумативи за хемодиализа — III 39.7 Апирогенни филтри съвместими за работа с апарати „Фрезениус” 4008S или еквивалентни бр. 24039.8 Апирогенни филтри съвместими за работа с апарати „Гамбро”AK 200 ultra или еквивалентни бр. 10039.10 Дезинфекционен разтвор за диализна апаратура на хлорна основа литър 40039.14 2.Карбоперфузори с активен въглен с ефективна площ от 300 000 кв.м. бр. 6039.15 Стерилен комплект от кръвни линиии хемофилтър за SCUF,CWHF,CWHD,CWH,CWHDF бр. 16039.16 Електролитен сак от 5 л.съдържащ:Na-14 mmol/l,K-2 mmol/l,Ca-1,75mmol/l,Mg-0,5 mmol/l,Cl-111,5 mmol/l,Na HCO3-32 mmol/l,Laktat-3 mmol/l, Glu-6,1 mmol/l бр. 4 00039.17 Дренажна торба от 5 л. бр. 800

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за стерилизация — II

Value

VEF Not specified

Консумативи за стерилизация — II 42.2 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.3 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.5 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.6 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.7 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.8 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.9 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.11 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.12 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.13 Плик фолио за стерилизация с индикатори за пара и формалдехид брой 2 00042.17 Хартия за стерилизация с пара подсилена с еластомер брой 1 00042.18 Хартия за стерилизация с пара подсилена с еластомер брой 1 00042.23 Bowie Dick тест лист брой 1 20042.24 Helix тест брой 50042.25 Bowie-D

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за стерилизация — III

Value

VEF Not specified

Консумативи за стерилизация — III 43.6 Еднократни филтри за контейнери диаметър 190мм с индикатор за пара брой 1 20043.7 Пломба за контейнери брой 48 00043.11 Нагъната хартия за принтер на автоклав брой 24043.12 Писец-червен за принтер на автоклав брой 4843.13 Писец-зелен за принтер на автоклав брой 4843.14 Въздушни филтри за автоклав брой 843.15 Уплътнение за врати на автоклав брой 843.16 Смазка за уплътнение на автоклав брой 843.17 Препарат за почистване на камерата на автоклав брой 1043.22 Течен лубрикант за инструменти литър 240

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за инвитро — II

Value

VEF Not specified

Консумативи за инвитро — II 44.1 Разтвор за антимикробна защита на водни лабораторни системи; бр. 644.2 Епруветки за фоликуларен аспират; бр. 200044.3 Игли за пункция 16 G бр. 5044.4 Игли за пункция 18 G бр. 7544.5 ICSI пипети 30 градуса, бр. 8044.6 Holding пипети, 30 градуса, бр. 8044.12 Стерилни презервативи без лубрикант и талк; бр. 250044.13 Устройство за измерване на температурата и процентното съдържание на СО2 в инкубатор; бр. 144.14 Детергент за лабораторно използване; бр. 2

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за съдова хирургия II

Value

VEF Not specified

Консумативи за съдова хирургия II 47.1 Полиестерна бифуркационна съдова протеза, импрегнирана с желатин. бр. 147.2 Полиестерна бифуркационна съдова протеза, импрегнирана с желатин. бр. 147.3 Полиестерна бифуркационна съдова протеза, импрегнирана с желатин. бр. 147.4 ePTFE протеза с овално разширение бр. 1

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за съдова хирургия III

Value

VEF Not specified

Консумативи за съдова хирургия III 48.15 Заплатка за реконструкция на съдова стена бр. 1048.16 Заплатка за реконструкция на съдова стена бр. 1048.17 Заплатка за реконструкция на съдова стена бр. 1048.18 Локални хемостатици бр. 1048.19 Костен восък бр. 1048.20 Сет за екстирпация на вени бр. 1048.21 Валвулотом и бр. 1048.22 Ректракционни ленти бр. 1048.23 Ректракционни ленти бр. 1048.24 Ректракционни ленти бр. 1048.25 Ректракционни ленти бр. 10

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Консумативи за съдова хирургия IV

Value

VEF Not specified

Консумативи за съдова хирургия IV 49.20 За оклузия Силиконов оклузивен катетър с водач от неръждаема стомана и атравматичен връх+ спринцовка бр. 960

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Хирургични игли II

Value

VEF Not specified

Хирургични игли II 51.18 хирургични игли, 3/8 кръг обли, федериращо ухо, 60мм дузина 351.19 хирургични игли, 3/8 кръг обли, федериращо ухо, 55мм дузина 351.20 хирургични игли, 3/8 кръг обли, федериращо ухо, 50мм дузина 351.21 хирургични игли, 3/8 кръг обли, федериращо ухо, 45мм дузина 351.22 хирургични игли, 3/8 кръг обли, федериращо ухо, 40мм дузина 3

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

Атравматичен шевен материал — III

Value

VEF Not specified

Атравматичен шевен материал — III 56.5 Резерберуем синтетичен плетен мултифиламентен конец. Състав полиглиглактин 910/ко-полимер 90 %гликолид и 10 %Л-лактид/Покритие полигликолид-ко-ллактид и калциев стеарад/<1 % Цвят виолет.Между 40 %и50 % от здравината остава след 21 ден Пълна резорбция между 56-70 дни Стерилна опаковка херметично затворена - 4080 бр.56.6 Бавно резорбируеми синтетични монофиламентни конци от полигликонат, запазващи здравината си до 75 % на 14-ия ден, 65 % на 21-ия ден, 50 % на 28-ия ден, пълна резорбция 180 дни - 48 бр.

Main site or place of performance

Складова база на „УМБАЛ — Бургас“ АД

SIMILAR TENDERS

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

Spectacles

Malta

Value: Not specified

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Undertaking services

Norway

Value: 10.5 million Norwegian Krone