This tender in no longer available.

Tender description

Leveren en plaatsen op afroep van meubilair

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-09-03
De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot
2018-12-02
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-09-03

11:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

info@raadvst-consetat.be

http://www.raadvst-consetat.be/

Electronic invoicing will be accepted
ja
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Universiteit Gent - Afdeling Juridische Zaken

Sint-Pietersnieuwstraat 25

Gent

9000

juridischezaken@UGent.be

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-28
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 39100000

Bidding information

Bidding deadline

3 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Gent

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Leveren en plaatsen op afroep van meubilair

Description of renewals

Zie bestek

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Industry specific software package

Norway

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Building-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Cologne - ECCAIRS 2.0 Occurrence Reporting Platform

Germany

Value: Not specified

Norway : Oslo - Recruitment services

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 6.2 million Denar

Norway : Mandal - Refuse skips

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone