This tender in no longer available.

Tender description

Predmet nabave je usluga dugoročnog najma 12 vozila za potrebe društava HEP grupe u skladu s DON-om.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno sljedećem/sljedećim dokazima:

4.1.1 Upis u registar

Gospodarski subjekti mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke DON-a odgovori se upisuju u rubrike ESPD obrasca za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.Postupak

Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Datum
2018-10-18
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
12:00
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-10-18

12:00

Hrvatska elektroprivreda – dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2018-09-11
Ova nabava će se ponavljati.
ne Main CPV code 60170000

Bidding information

Bidding deadline

18 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 4.3 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 4.3 million

Predmet nabave je usluga dugoročnog najma 12 vozila za potrebe društava HEP grupe u skladu s DON-om.

Award criteria

Rok isporuke vozila za uslugu dugoročnog najma (RI)

30 %

Ukupna cijena ponude (C)

70 %

Main site or place of performance

Republika Hrvatska.

SIMILAR TENDERS

Germany : Bayreuth - Hire of water transport equipment with crew

Germany

Value: Not specified

Ireland : Limerick - Buses and coaches

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Armagh - Meal delivery service

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Barry - Bicycles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Public road transport services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Public road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified