Tender description

De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte met betrekking tot het onderhouden van de E&W van alle locaties van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. ZAAM wenst dit doel te realiseren door middel van een openbare Europese aanbesteding. Deze aanbesteding is verdeeld in 2 percelen waarbij een inschrijver maximaal 1 (één) perceel gegund krijgt. Het doel is om voor de aanbestedende dienst per perceel 1 raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 1 jaar met vijfmaal een optionele verlenging van 1 jaar.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Geen crimineel verleden,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen valse verklaringen,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen belangenconflict,

— Geen gerechtelijke uitspraak,

— Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen faillissement of surseance van betalingProcedure

Datum
2019-05-06
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2019-05-06

12:01

Type prijsvraag
Open
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Het doel is om voor de aanbestedende dienst per perceel één raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 1 jaar met vijfmaal een optionele verlenging van 1 jaar.

Plaatselijke tijd
12:00
De opdracht valt onder de GPA
ja

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Amsterdam

Parnassusweg 220

Amsterdam

1076AV

+31 205412111

[email protected]

+31 205413901

http://www.rechtspraak.nl

Main CPV code 45259000

Bidding information

Bidding deadline

6 May 2019

40 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Amsterdam

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Perceel 1

Value

EUR Not specified

Perceel 1 Circa EUR 250 000,- per jaar inclusief BTW.

Award criteria

Criterium 1: Kwaliteit

100

100

Main site or place of performance

Amsterdam

Description of renewals

Hierbij kan de opdrachtnemer zelf invloed uitoefenen op de jaarlijkse optionele verlengingen, bij tevredenheid (kwaliteit en marktconformiteit van de prijzen, dit geheel ter beoordeling van de opdrachtgever) zal de betreffende raamovereenkomst telkens met 1 jaar verlengd worden.

Description of options

Het doel is om voor de aanbestedende dienst per perceel één raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 1 jaar met vijfmaal een optionele verlenging van 1 jaar.

Perceel 2

Value

EUR Not specified

Perceel 2 Circa EUR 250 000,- per jaar inclusief BTW.

Award criteria

Criterium 1: Kwaliteit

100

100

Main site or place of performance

Amsterdam

Description of renewals

Hierbij kan de opdrachtnemer zelf invloed uitoefenen op de jaarlijkse optionele verlengingen, bij tevredenheid (kwaliteit en marktconformiteit van de prijzen, dit geheel ter beoordeling van de opdrachtgever) zal de betreffende raamovereenkomst telkens met één jaar verlengd worden.

Description of options

Het doel is om voor de aanbestedende dienst per perceel 1 raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 1 jaar met vijfmaal een optionele verlenging van 1 jaar.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Newport - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Aberdeen - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Laboratory services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : London - Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Molde - Maintenance and repair of office machinery

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Rygge - Pipeline-design services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Southend-on-Sea - Services related to water pollution

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified