Tender description

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor het uitvoeren van asbest inventarisaties t.b.v. de Divisie Materiele Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten, gedurende een periode van 4 jaren. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/solutions/9000113099Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open
De opdracht valt onder de GPA
neen
Notice number in the OJ S
2018/S 104-237654

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Commissie van Aanbestedingsexperts

Utrecht

www.commissievanaanbestedingsexperts.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11
Beroepsinstantie

Klachtenmeldpunt

Utrecht

aanbestedingsklachten@mindef.nl

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Commissie van Aanbestedingsexperts

Utrecht

www.commissievanaanbestedingsexperts.nl

Main CPV code 90650000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1.2 million

Locations

Nederland, Den Helder

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.2 million

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor het uitvoeren van asbest inventarisaties t.b.v. de Divisie Materiele Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten, gedurende een periode van 4 jaren. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet.

Main site or place of performance

Den Helder

Additional information

Geen

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Winchester - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Sweden : Stockholm - Cleaning Services for the Premises of the EU-House in Stockholm, Sweden

Sweden

Value: 160,000 Euro

United Kingdom : London - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

United Kingdom : Tonbridge - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

United Kingdom : Warrington - Restoration work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Amersham - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 425,000 Pound Sterling

United Kingdom : Surbiton - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling