Tender description

Met dit onderzoek krijgt het Zorginstituut inzicht in de condities die nodig zijn om informatiestandaarden in de praktijk effectief en doelmatig te laten ontwikkelen, implementeren, beheren en door te blijven ontwikkelen door de partijen in het veld. Deze kennis wordt verwerkt in een handvat voor die partijen.Procedure

Type prijsvraag
Niet-openbaar
De opdracht valt onder de GPA
neen

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Rechtbank Amsterdam

Amsterdam

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-31 Main CPV code 73000000

Award details

This tender awarded a total of EUR 75,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 75,000

Locations

Nederland, Diemen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 75,000

Met dit onderzoek krijgt het Zorginstituut inzicht in de condities die nodig zijn om informatiestandaarden in de praktijk effectief en doelmatig te laten ontwikkelen, implementeren, beheren en door te blijven ontwikkelen door de partijen in het veld. Deze kennis wordt verwerkt in een handvat voor die partijen.

Probleemstelling

1. Als we het handvat voor het ontwikkelen van een informatiestandaard toepassen, welke condities leiden dan tot een effectieve en doelmatige ontwikkeling, implementatie, beheer en doorontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten met bijbehorende indicatoren? Kortom, wat zijn de leerpunten voor het bijstellen van het handvat opgehaald vanuit de praktijktoetsen. Leren en verbeteren staat centraal. Feedback kan gaan richting het handvat maar ook richting kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten met bijbehorende indicatoren.

2. Rol Zorginstituut bij het toepassen van het handvat door het veld aanscherpen.

Resultaten

Het resultaat van het onderzoek wordt als volgt benut:

1. De praktijktoets draagt direct bij aan het complementeren van de kwaliteitsstandaard verpleeghuiszorg.

2. Daarnaast levert het inzichten op voor hoe andere kwaliteitsstandaarden gecompleteerd kunnen worden.

3. Bovendien bieden de praktijktoetsen input voor de verbetering van het handvat.

4. Analoog aan wat we voor Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg doen gaan we dit ook uitvoeren voor de actuele vraagstukken bij (maximaal 5) andere nog incompleet ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. Streven is daarbij om deze zo divers mogelijk te selecteren, zodat uit in een zo breed mogelijk spectrum (care én cure) ervaring wordt opgedaan.

Award criteria

Kwaliteit

80

20

Main site or place of performance

Diemen

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances

Ireland

Value: 400,000 Euro

Ireland : Galway - Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances

Ireland

Value: 500,000 Euro

Ireland : Galway - Research vessel services

Ireland

Value: 22.5 million Euro

United Kingdom : Richmond - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Provision of External Expertise on Regulatory and Policy Issues in the Fields of Environment and Sustainable Development (Lot 1), Climate Change (Lot 2), Public Health (Lot 3) and Food Safety (Lot 4)

Belgium

Value: 2.4 million Euro

Malta : Kalkara - Administration services

Malta

Value: Not specified

Norway : Kjeller - Research laboratory services

Norway

Value: Not specified