Tender description

Met deze openbare Europese Aanbestedingsprocedure beoogt Aanbestedende dienst om voor 'Jobmarketing' te komen tot het verstrekken van een Raamovereenkomst aan één Opdrachtnemer die Aanbestedende dienst ondersteunt bij het vervullen van vacatures, voor de duur van 1 jaar met eventuele verlenging van 3 x 1 optiejaren.

De afgelopen jaren heeft de Aanbestedende dienst ervaring opgedaan met jobmarketing.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-10-12

17:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-30
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
12:00

Aanvullende inlichtingen

Electronic payment will be used
ja
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Arnhem

Arnhem

Electronic invoicing will be accepted
ja
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28 Main CPV code 79600000

Bidding information

Bidding deadline

30 Sep 2020

56 days remaining

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

Nederland, Doetinchem

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 300,000

Scope van de Opdracht:

De afgelopen jaren heeft de Aanbestedende dienst ervaring opgedaan met jobmarketing.

De arbeidsmarkt is continue in beweging en de markt wordt steeds diverser. Daarbij is er een toename aan schaarste functies bij de Aanbestedende dienst en dit alles maakt dat er specifiek maatwerk nodig is per functie.

Aanbestedende dienst verwacht van Inschrijver onderstaande competenties:

Verstrekken van wervingsadvies en op verzoek inclusief advies geven op de vacaturetekst en het mogelijk inzetten van video.

Plaatsen van vacatures op jobboards en social media.

Inzicht geven in managementinformatie conform de AVG richtlijnen.

Eens per kwartaal advies geven over trends en ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt, doelgroepen, schaarstefuncties, inzet social media en op basis hiervan wervingsadvies afgeven.

Beschikken over voldoende kennis van de arbeidsmarkt en media.

Omvang van de Opdracht

In 2021 worden naar schatting 30 vacatures gepubliceerd. Ervaring leert dat er rond de 30 vacatures zijn geplaatst in 2019 en dit ook voor het jaar 2020 wordt ingeschat. Deze lijn zal dus naar verwachting worden doorgezet. Inschrijvers kunnen aan deze aantallen en verwachtingen geen rechten ontlenen. Genoemde getallen zijn slechts indicaties.

End

2021-10-31

Start

2020-11-01

Award criteria

Communicatie

20

Huidige arbeidsmarkt, trends & ontwikkelingen

20

Doelgroepen en schaarste functies

35

Marketing en social media

25

40

Description of renewals

Eventuele verlenging van 3 x 1 optiejaren.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Exhibition, fair and congress organisation services

Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Auditing services

Malta

Value: Not specified

Malta : Marsa - Provision of Social Media Outreach Services for EASO

Malta

Value: 340,000 Euro

Ireland : Dublin - Recruitment services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Event services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling