This tender in no longer available.

Tender description

Het gaat hier om de uitvoering van de wettelijke verplichting van de gemeente op het gebied van inburgering namelijk de Wet Inburgering 2013. Een eventuele overeenkomst bestaat uit 7 deelproducten, die sterke samenhang hebben met elkaar:

1. Informatie en advies;

2. Begeleiding huisvesting;

3. Juridische ondersteuning gezinshereniging;

4. Begeleiding tijdens huisvesting en bij inburgering/participatie gedurende acht maanden;

5. Begeleiding tijdens huisvesting en bij inburgering/participatie gedurende 18 maanden;

6. Participatieverklaringstraject korte module;

7. Participatieverklaringstraject uitgebreide module.

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27 Main CPV code 85300000

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Ede

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De taakstelling voor huisvesting van asielstatushouders kent de afgelopen jaren het onderstaande verloop:

2014 - 140

2015 - 188

2016 - 282

2017 - 130

2018 - 158

2019 - 78

2020 - 79

Aan de personen ouder dan 18 jaar, werd maatschappelijke ondersteuning geboden om daarmee de inburgering te faciliteren. Het is echter niet mogelijk om een inschatting te maken van de toekomstige instroom. Deze kan - net als hierboven - elk jaar fluctueren.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified