Tender description

Bij zwangerschapsverlof of ziekte van de generalisten heeft Stichting WIJeindhoven behoefte aan de tijdelijke inhuur van generalisten om zo de continuïteit van haar dienstverlening te waarborgen. Wegens het aflopen van de huidige raamovereenkomst voor deze inhuur is Stichting WIJeindhoven voornemens een aanbesteding te starten die uiteindelijk moet resulteren in drie (3) nieuwe raamovereenkomsten voor de tijdelijke inhuur van generalisten. Deze raamovereenkomsten zullen worden gesloten met de drie dienstverleners die op basis van de gunningscriteria bij deze aanbesteding de economisch meest voordelige inschrijvingen op basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding hebben ingediend (de nummers één, twee en drie in de eindrangorde).

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingenProcedure

Datum
2020-10-02
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Rechtbank Oost-Brabant

Leeghwaterlaan 8, postbus 70584, 5201 CZ, ’s-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

5223 BA

+31 883621000

[email protected]

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant

Precise information on deadline(s) for review procedures
Binnen twintig kalenderdagen na datum van het bericht over de gunningsbeslissing.
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-18 Main CPV code 85300000

Bidding information

Bidding deadline

2 Oct 2020

127 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Eindhoven

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De indicatieve omvang (excl. btw) van de tijdelijke inhuur van generalisten bedroeg over 2017: 1 200 000,- EUR, over 2018: 900 000,- EUR en over 2019: 500 000,- EUR. Deze omvang is indicatief; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij behoefte aan tijdelijke inhuur zal de dienstverlener met de beste inschrijving (de nummer één in de eindrangorde) op basis van de raamovereenkomst als eerste worden benaderd voor het beschikbaar stellen van een geschikte kandidaat. Indien deze nummer één op dat moment niet over voldoende capaciteit beschikt om een passende kandidaat aan te bieden, zal de nummer twee in de eindrangorde worden benaderd. Indien dan ook de nummer twee geen geschikte kandidaat kan aanbieden, zal de nummer drie worden benaderd. Door deze keuze om met drie dienstverleners een raamovereenkomst aan te gaan wenst WIJeindhoven het risico, dat de gecontracteerde dienstverlener onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft voor het ter beschikking stellen van geschikte kandidaten, te minimaliseren.

Main site or place of performance

Eindhoven

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone